„Papier” czy umiejętności? Jak połączyć teorię z praktyką

26.05.2019 2 minuty na przeczytanie artykułu

Odwieczny dylemat być czy mieć na rynku pracy zyskuje inne oblicze. Lepiej postawić na rozwój kompetencji czy uzyskanie dokumentów, które je potwierdzą? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi.

Na pozór rozwiązanie jest oczywiste – najważniejsza jest wiedza jaką dysponujemy. W sytuacjach kryzysowych nie uratują nas posiadane certyfikaty tylko to co mamy w głowie i zdobyte uprzednio doświadczenie. Trudno się nie zgodzić. Jednak równie zrozumiały wydaje się fakt, że potencjalny pracodawca oczekuje czegoś więcej niż sama deklaracja o posiadanych umiejętnościach ubiegającego się o pracę. Czy współczesnego pracodawcę zadowoliłby fakt, iż osoba posiadająca wymagane umiejętności do pracy na wysokim stanowisku nie posiada np. średniego wykształcenia? W podobny sposób właśnie posiadanie certyfikatów i zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje może odegrać kluczową rolę w zdobyciu wymarzonego stanowiska. Nie można przejść obok tego obojętnie.

Najlepiej byłoby połączyć jedno z drugim i w ten sposób rozwikłać ten dylemat. Życie uczy jednak, że w wielu przypadkach to niemożliwe. Certyfikaty niekiedy nie przystają do praktyki, a forma przygotowania do zdawania egzaminów często rozmija się z realnymi oczekiwaniami w zawodzie. Co więc wybrać?

Przede wszystkim należy wybierać zdobywanie certyfikatów i brać udział w tych szkoleniach, które nie będą jedynie składowane w szufladzie, a realnie pomogą w osiągnięciu wyznaczonych przez siebie celów. Przed zapisaniem się warto też sprawdzić prestiż danego dokumentu. Da się to zrobić weryfikując czy znajduje się on na liście dokumentów pożądanych przez pracodawców i szkoły wyższe bądź po prostu zapytać praktyków z branży. Dzięki temu awans zawodowy na skutek podnoszenia swoich kwalifikacji będzie dużo bardziej prawdopodobny.

Konieczność posiadania odpowiedniego dokumentu może różnić się od wykonywanej branży. Niemniej, na najbardziej eksponowanych i najwyższych stanowiskach zawsze mile widziana będzie możliwość pochwalenia się potwierdzeniem posiadanych umiejętności.

Nie można udawać, że nie ma znaczenia przy tym aspekt finansowy. Zdobycie certyfikatu często wiąże się z niemałymi kosztami, nieraz liczonymi w tysiącach złotych. Każdy musi indywidualnie rozsądzić czy jego zdaniem warto poświęcić niemałe w końcu środki na posługiwanie się dowodem własnych kompetencji niekiedy aktualnym jedynie przez określony czas.

W wielu branżach ważnym i niezwykle przydatnym aspektem jest kwestia respektowania danego certyfikatu również poza granicami Polski. Nawet jeśli nasz potencjalny pracodawca nie znajduje się na obczyźnie to wiele również rodzimych bądź inwestujących w Polsce firm może zwracać uwagę na taką opcję. Warto więc sprawdzić czy organizacja wystawiająca dokument posiada odpowiedni prestiż.

Niewątpliwie chęć uzyskania certyfikatów może być cennym bodźcem motywującym do nauki osoby w każdym wieku. Można więc stwierdzić, że ich obecność w pewien sposób uzupełnia konieczność kształcenia ustawicznego. W tym kontekście należy zwrócić uwagę również na zmieniającą się świadomość pracodawców, coraz częściej oczekujących od swoich pracowników nie tylko doszkalania się, ale również weryfikacji swoich umiejętności w instytucji zewnętrznej.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2018-2019