Ochrona danych osobowych i prawa Konsumenta

17.01.2018 2 minuty na przeczytanie artykułu

pixabay.com

Dużo mówi się o ochronie danych osobowych, jednak nie zawsze wiem, co tak na dobrą sprawę z tego wynika. Co konsument powinien wiedzieć o ochronie danych osobowych i czy naprawdę jest ona dla niego aż tak istotna?

 

Kwestia ochrony danych osobowych została uregulowana w naszym kraju przepisami ustawy w dniu 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Ustawa ta wymusza na firmach zawieranie w umowach informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych. Dlatego zawsze należy uważnie przeczytać umowę przed podpisaniem, ponieważ podpisując ją zgadzamy się na przetwarzanie swoich danych przez firmę, a także na ich udostępnianie innym podmiotom współpracującym z tą firmą. W art. 7 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych znajduje się dokładna definicja zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda jest oświadczeniem woli, z którego bezpośrednio wynika możliwość przetwarzania naszych danych osobowych. To co jest istotne to fakt, że zgoda powinna być jasna i klarowna. Powinien być tam sprecyzowany również jej cel i zakres, a także wskazany podmiot, któremu dajemy prawo do przetwarzania naszych danych.

Warto także zwrócić uwagę na treść wszystkich oświadczeń, na które się zgadzamy. Nie wszystkie z nich są obowiązkowe, żeby zawrzeć daną umowę. Nie musimy się więc każdego z nich akceptować. Firmy dodając dodatkowe klauzule próbują pozyskać nasze dane do różnych działań marketingowych, na które my jako konsumenci nie koniecznie możemy mieć ochotę.

Ustawa daje każdemu z nas uprawnienia związane z przetwarzaniem naszych danych osobowych. Konsument ma prawo do informacji o swoich danych i kontroli ich przetwarzania. Może żądać poprawienia ich lub usunięcia. Wolno mu także wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych. Każdy z nas ma także prawo w dowolnej chwili wycofać daną zgodę marketingową (co spowoduje zaprzestanie przetwarzania danych). Nie musi podawać firmie nawet powodu, z jakiego tego dokonuje. Wycofać zgodę można podpisując stosowne oświadczenie lub deklarując wycofanie zgody na Infolinii, gdzie rozmowy są nagrywane. Najważniejsze w przypadku wycofania zgody jest to, że dana firma nie ma prawa do dalszego przetwarzania danych tej osoby. W przypadku gdy to robi mamy prawo zgłosić naruszenie swoich praw w kwestii ochrony danych osobowychdo Głównego Inspektora Danych Osobowych (http://www.giodo.gov.pl).

Warto także wiedzieć, że art. 10 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną reguluje kwestie składania przez firmy ofert marketingowych. Firmom nie wolno przesyłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w tym pocztą elektroniczną, smsem) niezamówionej informacji handlowej skierowanej do konkretnego odbiorcy. W przypadku otrzymania takiej wiadomości także możemy interweniować i zgłosić ten fakt do
właściwego dla miejsca zamieszkania Rzecznika Konsumentów. Ich adresy dostępne są na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://uokik.gov.pl).

Ochrona danych osobowych jest w dzisiejszych czasach istotną sprawą. Nie można zgadzać się wszędzie na ich przetwarzanie, czy podawać ich w każdym miejscu, gdzie o to proszą, chcąc przedstawić jedynie ofertę. Niestety, zdarzają się przypadki wykorzystywania pozyskanych danych w sposób nielegalny np. do wyłudzania pożyczek. Nieprzyjemności z tego tytułu ponosi konsument, dlatego warto wcześniej pomyśleć, jak świadomie dysponować i chronić nasze dane osobowe.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2016-2017