Nowoczesne formy dydaktyki

01.05.2019 2 minuty na przeczytanie artykułu

Współczesna szkoła i uniwersytet to nie tylko wykłady czy sprawdziany, kreda i tablica. To także szereg udogodnień płynących z technologii czy wiedzy na temat funkcjonowania ludzkiego mózgu. Nowoczesne formy dydaktyki są cenną pomocą zarówno dla prowadzących zajęcia, jak i ich podopiecznych.

W kontekście nowych form nauczania nie sposób nie zwrócić uwagi na wykorzystanie technologii. Mowa tu już nie tylko o często nieciekawych i niepozwalających na interakcję filmach odtwarzanych podczas zajęć, ale również urządzeń pozwalających na interakcję z uczniami. Podręcznikowym przykładem takiego rozwiązania jest szereg programów komputerowych czy aplikacji na smartfon umożliwiających szybką powtórkę materiału czy sprawdzenie wiedzy. Coraz powszechniejsze jest też używanie w polskich szkołach tablic interaktywnych – nie tylko praktyczniejszych od tradycyjnych, lecz również pozwalających na uatrakcyjnienie zajęć. Normą jest już natomiast tzw. dziennik elektroniczny umożliwiający szybką komunikację nauczyciela z rodzicami czy też informowanie uczniów o otrzymanych stopniach. Równie powszechne są też analogiczne usługi w szkołach wyższych –

Coraz częściej stosowane są również platformy e-learningowe umożliwiające monitorowanie pracy własnej uczniów nie tylko poprzez ręczne sprawdzanie prac domowych. Należy się spodziewać, że z upływem czasu powszechniejsze stanie się wykorzystanie aplikacji mobilnych – nie tylko do nauki, ale też sprawdzania wiedzy dotyczącej omawianego materiału. Dużą szansą dla współczesnej dydaktyki jest również dalszy rozwój wirtualnej rzeczywistości (VR). Dzięki tej technologii, uczniowie będą mieć szansę na bezpośrednie „dotknięcie” przedstawianych zjawisk. To droga będą potencjalnie niezwykle przydatna np. w nauce biologii (obserwacja ludzkiego ciała, zwierząt), geografii (wirtualna podróż do różnych państw) czy historii (przeniesienie się np. w świat średniowiecza). Na razie to dość drogie i nie zawsze wygodne rozwiązanie, natomiast niewykluczone, że już niebawem stanie się niezwykle pożądane w wielu placówkach edukacyjnych.

Nie tylko urządzenia

Oprócz zdobyczy technologicznych, równie ważny wydaje się nacisk na sam sposób przedstawiania informacji. Sposób zaangażowania uczniów i studentów w przeprowadzane zajęcia to niezwykle istotny aspekt. Nie jest żadnym odkryciem, iż odchodzi się już od suchych wykładów bez interakcji z uczącymi się. Należy wyrazić satysfakcję, że coraz bardziej obecnym elementem współczesnej szkoły jest praca w grupie czy wykorzystanie metody projektu. W nauczaniu należy też przywiązywać wagę do umiejętności wystąpień publicznych. Równie istotny jest wymiar praktyczny zajęć – aby skłonić podopiecznych do kreatywności i wyszukiwania własnych, także nieszablonowych, rozwiązań warto przeanalizować korzyści płynące z case studies – studiów przypadków operujących a konkretnych przykładach, nie tylko abstrakcyjnych, ale także znanych z przeszłości.

Oczywiście same nowoczesne metody nie zastąpią wiedzy i doświadczenia nauczyciela. Sama ucieczka do nowoczesnych metod bez warstwy merytorycznej spali na panewce. Zatem podobnie jak w innych dziedzinach życia konieczne jest znalezienie pewnego złotego środka.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2018-2019