Od nowego roku ułatwienia dla przedsiębiorców: jeden przelew do ZUS

24.12.2017 3 minuty na przeczytanie artykułu

pixabay.com

Prowadzenie własnej firmy wiąże się z wieloma uciążliwymi obowiązkami biurokratycznymi. Od 1 stycznia 2018 roku będzie ich jednak mniej.

Obecnie opłacanie wymaganych składek na ubezpieczenie społeczne wymaga od każdego przedsiębiorcy zrobienia co miesiąc aż czterech przelewów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w zależności od rodzaju składki. I tak składki na ubezpieczenie społeczne wpłacane są na jeden rachunek, na ubezpieczenie zdrowotne na drugi rachunek, na trzeci rachunek składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, natomiast na czwarty rachunek część przedsiębiorców płaci składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Co więcej rachunki, na które wszyscy prowadzący działalność gospodarczą robią przelewy, są wspólne dla całego kraju, stąd aby ZUS wiedział, od kogo otrzymał daną wpłatę, przedsiębiorca musi podać szereg danych identyfikujących go. Niestety zdarzają się błędy w dokonywaniu tych przelewów, które powodują później, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie jest w stanie przyporządkować opłaconej składki do właściwego przedsiębiorcy. To z kolei prowadzi do tego, że właściciele firm czasami są zupełnie nieświadomi, że mają dług w ZUS, który jest wynikiem właśnie takiego błędnie dokonanego przelewu. Od 2018 roku ma się to zmieni.

Jeden przedsiębiorca, jeden przelew do ZUS

Do końca 2017 roku każdy przedsiębiorca ma otrzyma listownie numer indywidualnego rachunku bankowego, na który jednym przelewem od stycznia 2018 roku będzie wpłacał wszystkie składki ZUS, już bez konieczności podawania szeregu informacji identyfikujących go. Taki indywidualny numer konta będzie miał od razu „zaszyty” w sobie numer identyfikacji podatkowej. Zakład będzie więc wiedział, od kogo dostał przelew i skończą się pomyłki czy nieporozumienia.

Od 2018 roku to zadaniem ZUS będzie już rozdzielenie kwoty przelewu otrzymanego od przedsiębiorcy pomiędzy poszczególne fundusze oraz ich dysponentów.

Prowadzący działalność nie odpowie za pomyłkę ZUS

Dodatkowo, zgodnie z nowymi przepisami, przedsiębiorcy będą „kryci” w przypadku, jeśli to ZUS się pomyli i poda im niewłaściwy numer konta.

Jeśli jednak do nowego roku właściciel firmy nie otrzyma od ZUS numeru indywidualnego konta, nie będzie to oznaczało, że zostanie zwolniony z opłacania składek. W takim wypadku będzie musiał zgłosić się do ZUS i upomnieć o numer konta. Jeśli go bowiem nie otrzyma, od 1 stycznia nie będzie mógł opłacić składek do ZUS. Dotychczasowe rachunki będą bowiem zamknięte z końcem roku.

Łatwiej o zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami

Prowadzącym działalność gospodarczą nieraz potrzebne jest zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS, potwierdzające ich wiarygodność biznesową czy dobrą sytuację finansową. Wraz ze zmianą przepisów łatwiej będzie takie zaświadczenie zdobyć. Będzie je można wygenerować drogą elektroniczną i samemu wydrukować. Zniknie koniecznoś

 oczekiwania na papierowe zaświadczenia z Zakładu, jak dotychczas. Natomiast wszystkie instytucje, także banki, zostaną nowymi przepisami zobligowane do honorowania takich wydrukowanych zaświadczeń.

Ważna wiadomość dla dłużników

W nowym roku czeka nas jeszcze jedna ważna zmiana. Wpłacane od 1 stycznia 2018 roku składki tych przedsiębiorców, którzy mają zadłużenie w ZUS, będą w pierwszej kolejności pokrywać ich zadłużenie. To ważna informacja zwłaszcza dla osób, które opłacają składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Może się zatem okazać, że po pokryciu długu, nie starczy już pieniędzy przelanych do ZUS na bieżące uregulowanie składek na ubezpieczenie chorobowe. A to z kolei będzie oznaczać, że taki przedsiębiorca-dłużnik nie będzie objęty ubezpieczeniem chorobowym.

Jak zapowiada jednak ZUS, ci przedsiębiorcy mogą liczyć na rozłożenie swojego zadłużenia na raty, a także pomoc doradcy Zakładu. Nie warto zatem czekać z uregulowaniem długu do nowego roku, ale zgłosić się po pomoc do Zakładu już teraz.

Nowe numery rachunków bankowych ZUS wysłał już do przedsiębiorców. Zakład uruchomił też na stronie www.eskladka.pl wyszukiwarkę numerów rachunków składkowych, tak żeby każdy z prowadzących firmę mógł odszukać swój indywidualny numer konta i przygotować się do zmian. Chodzi przecież w końcu o ułatwienie życia przedsiębiorcom, a nie wprowadzanie zamętu i zmian utrudniających prowadzenie firmy.