Nowe kierunki studiów na polskich uczelniach

31.05.2018 2 minuty na przeczytanie artykułu

Architektura przestrzeni informacyjnych, Game studies, a może medycyna roślin? To tylko kilka z nowych kierunków studiów, które mogą wybrać w przyszłym roku akademickim polscy studenci.

Aby dopasować się do nowych wymagań rynku pracy, polskie szkoły wyższe co roku dokonują przeglądu oferowanych przezeń kierunków. Tym razem prym wiodły te związane z informatyką, zarządzaniem i biologią.

Uczelnie najczęściej proponują połączenie klasycznych kierunków z elementami przydatnymi w podczas kariery zawodowej. Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego od najbliższego roku akademickiego umożliwia aplikowanie na „Chemię kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu”. Program studiów ma opierać się na przedmiotach z dziedziny chemii i ekonomii. Dzięki temu absolwenci uzyskają zarówno wiedzę teoretyczną o specyfice określonych substancji i ich zastosowaniu, jak i umiejętności dotyczące zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. Oprócz tego, na UŁ będzie można uczęszczać na „wielowymiarowe ekomiasto”, czyli studia powstałe na styku nauk społecznych i przyrodniczych mające na celu wykształcić specjalistów w dziedzinie zarządzania nowoczesnymi ośrodkami miejskimi.

Uniwersytet Gdański otworzył w tym roku cztery nowe kierunki, z czego dwa związane są z naukami biologicznymi. Ochrona zasobów przyrodniczych dostępna na I stopniu studiów będzie polegać na analizie środowiska naturalnego zarówno pod kątem aspektów przyrodniczych, jak i prawnych oraz ekonomicznych. Nowe kierunki UG to również „Genetyka i biologia eksperymentalna”, a także angielskojęzyczne: „Intercultural and Business Relations in Europe” i „Cultural Communication”. Politechnika Gdańska z kolei od tego roku oferuje studia II stopnia „Inżynieria i technologie nośników energii”. Z powodu licznych zajęć praktycznych potrwają one cztery semestry.

Władze Uniwersytetu Opolskiego w tym roku postawiły na gry komputerowe. „Game studies” dostępne będż dla studentów I i II stopnia – w obu przewidziano po 15 miejsc. Przedmioty będą dotyczyć przede wszystkim technicznej strony konstrukcji gier. Nauczanie ma na celu przygotować studentów do pracy w przemyśle gier, jednak będzie miało również twórczy, akademicki element w postaci analizy roli gier w wymiarze kulturowym i literackim.

Polskie uczelnie nie pozostają bierne na przyjazd coraz większej liczby osób pochodzenia ukraińskiego. Uniwersytet Jagielloński na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych zdecydował się otworzyć studia polsko-ukraińskie, zaś Uniwersytet Wrocławski postawił na filologię ukraińską w języku angielskim. Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na chętnych czeka angielskojęzyczny kierunek „East and Central European Studies” związany z kulturą, życiem społecznym i polityką Europy Środkowo-Wschodniej. UMK oferuje również filologię polską jako obcą, kierowaną do zagranicznych studentów.

Od przyszłego roku akademickiego będzie można studiować w Polsce medycynę roślin. Taką możliwość otwiera właśnie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Na Uniwersytecie Warszawskim w ramach Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii powstały dwa nowe kierunki: „publikowanie współczesne” i „architektura przestrzeni informacyjnych”. Ponadto, na UW swoją działalność zainauguruje chemia medyczna i stosowana psychologia zwierząt. Z kolei Uniwersytet Jagielloński oferuje m.in.: organizację i ekonomikę ochrony zdrowia i latynoamerykanistykę. Natomiast Katolicki Uniwersytet Lubelski rekrutuje kandydatów na „ekonomię społeczną i pracę socjalną”. Druga lubelska uczelnia, UMCS czeka na wszystkich chcących studiować „komunikację międzykulturową w edukacji i na rynku pracy”.

Przed decyzją o skorzystaniu z proponowanego kierunku trzeba pamiętać, że sama jego nazwa może okazać się myląca. Dlatego warto wnikliwie przeanalizować program studiów, a także wziąć pod uwagę renomę uczelni i udostępnione informacje na temat kadry dydaktycznej prowadzącej zajęcia. W razie jakichkolwiek pytań należy kontaktować się z wydziałami poszczególnych szkół. Z pewnością okaże się to pomocne przy podjęciu właściwiej decyzji.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2018-2019