Nagroda Nobla z ekonomii dla Richarda Thalera

09.10.2017 1 minuta na przeczytanie artykułu

Amerykanin Richard Thaler został tegorocznym laureatem Nagrody Nobla z ekonomii. Komitet uzasadnił swój wybór ogromnym wkładem Thalera w rozwój tzw. ekonomii behawioralnej, będącej połączeniem ekonomii i psychologii.

Naukowiec zajmuje się badaniem zależności między analizami ekonomicznymi a podłożem psychologicznym poszczególnych decyzji. Zgodnie z psychologiczną zasadą ograniczonej racjonalności dowodził w jaki sposób przekłada się ona na funkcjonowanie rynków finansowych. Zilustrował tzw. efekt posiadania, czyli opisał jak wrodzona ludzka awersja do strat powoduje, że bardziej cenimy określone dobra gdy jesteśmy ich właścicielami niż wówczas, kiedy ich już nie mamy.

W swojej działalności naukowej Thaler zajmował się również pojęciem uczciwości. Wykazał, że lojalność konsumentów może powstrzymać firmy od podnoszenia cen w okresach dużego zapotrzebowania, ale nie w okresie coraz bardziej rosnących kosztów. Wraz z Danielem Kahnemanem (laureatem nagrody Nobla z 2002 roku) i Jackiem Knetschem stworzył grę dyktator – metodę badawczą dotyczącą poszczególnych zachowań ekonomicznych w konkretnych sytuacjach.

Richard Thaler urodził się w 1945 roku. Jest absolwentem Uniwerstetu Case Western Reserve oraz University of Rochester na którym napisał doktorat. Obecnie jest profesorem na Booth School of Business w Chicago.

W odróżnieniu do pozostałych Nagród Nobla, ta z ekonomii jako jedyna jest przyznawana przez Szwedzki Bank Narodowy. To właśnie z funduszy tego podmiotu przyznawane są nagrody. Ekonomiczny Nobel to najpóźniej wprowadzone uhonorowanie z wykorzystaniem nazwiska szwedzkiego wynalazcy.

Nobla z ekonomii pierwszy raz wręczono dopiero w 1969 roku. Wówczas laureatami zostali Holender Jan Tinbergen i Norweg Ragnar Frisch za wpływ w rozwój światowej ekonometrii poprzez budowę modeli dynamicznych do analizy procesów ekonomicznych. W 2016 roku Nagrodę Nobla wręczono Brytyjczykowi Olivierowi Hartowi oraz Bengtowi Holmstromowi z Finlandii. Komitet Noblowski uzasadnił tę decyzję ich wielkim wkładem w teorię kontraktów.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2016-2017