Nieodpłatna pomoc prawna – kiedy z niej skorzystać

08.02.2019 1 minuta na przeczytanie artykułu
Akademia Bezpieczeństwa Ekonomiczno-Prawnego

Nie każdy zna się na prawie. Każdy ma jednak z nim do czynienia w takiej czy innej formie. Dla osób, które nie mają jak poradzić sobie z tym problemem przewidziana jest pomoc w postaci bezpłatnej pomocy prawnej.

Od 1 stycznia 2018 roku, aby otrzymać taką pomoc konieczne jest złożenie oświadczenia, iż osoba nie jest w stanie ponieść jej normalnych kosztów. Wcześniej były do niej uprawnione wybrane grupy osób: np. posiadacze Karty Dużej Rodziny czy osoby przed 26 bądź po 65 roku życia.

Aby skorzystać z usługi nie trzeba wcześniej się nigdzie rejestrować czy wypełniać dodatkowych wniosków. Wystarczy pojawić się w wybranym punkcie podczas godzin jego pracy. Starostwa powiatowe prowadzą również zapisy telefoniczne, pozwalające na uniknięcie kolejek.

Porady mogą dotyczyć objaśniania obecnego stanu prawnego czy instruowania odnośnie praw i obowiązków zainteresowanego w jego sytuacji prawnej. Może dotyczyć to bardzo szerokich dziedzin takich jak prawo pracy, prawo cywilne, karne, administracyjne, rodzinne czy ubezpieczeń społecznych.

Prawnik udzielający takiej usługi służy pomocą w sporządzeniu projektu pisma mogącego rozwiązać dany problem prawny. Wyjątkiem jest tu jednak tworzenie pism procesowych w trwającym już postępowaniu przygotowawczym, sądowym bądź sądowoadministracyjnym. Udzielający pomocy może natomiast sporządzić pismo o zwolnienie od kosztów sądowych czy poinformować o ewentualnych kosztach postępowania.

Obecnie w Polsce działa ponad 1500 punktów takiej bezpłatnej pomocy prawnej. Zazwyczaj funkcjonują one w budynkach instytucji publicznych – starostwie powiatowym czy urzędzie gminy, choć często mieszczą się one także w innych obiektach.

Ciekawą formą pomocy oferowaną wraz z pomocą prawną jest możliwość bezpłatnej mediacji. Za zgodą stron możliwe będzie działanie osoby trzeciej na rzecz zażegnania sporu. Celem jest zapobiegnięcie wejściu na drogę sądową i tym samym generowaniu dodatkowych kosztów, a co za tym idzie również przeciwdziałanie przeciążaniu sądów. Na razie usługa mediacji jest dostępna jedynie w wybranych punktach, zaś od 2020 roku będzie świadczona we wszystkich z nich.

Kolejną opcją jest poradnictwo obywatelskie, wykraczające poza ramy pomocy czysto prawnej. Ma ono na celu doradzenie w indywidualnej sytuacji zgłaszającego się takiej jak problemy mieszkaniowe czy zadłużenie.

Współfinansowane ze środków Fundacji PZU

Program dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018