Nie tylko Science i Nature – najbardziej prestiżowe czasopisma naukowe na świecie

03.02.2019 2 minuty na przeczytanie artykułu

O publikacji tam marzy każdy naukowiec. Nic dziwnego, tekst w tytule znanym na całym świecie stanowi ukoronowanie kariery wielu naukowców, a także może być przepustką do prestiżowych nagród i stypendiów.

Najbardziej znanymi czasopismami naukowymi w odbiorze społecznym są oczywiście dwa anglosaskie tygodniki – brytyjski „Nature” i amerykański „Science” traktujące ogólnie o najnowszym dorobku nauk przyrodniczych. Swój prestiż zawdzięczają nie tylko wyśrubowanym kryteriom recenzji, ale również długim tradycjom – oba tytuły powstały w drugiej połowie XIX wieku, a drugi zakładał słynny Thomas Edison.

Przy ocenie dorobku poszczególnych naukowców warto jednak wziąć pod uwagę także inne światowej klasy czasopisma, które choć nie są tak rozpoznawalne jak dwa powyższe, to autorzy w nich publikujący również zasługują na najwyższy szacunek. W obszarze nauk medycznych takim pismem jest „The New England Journal of Medicine” wydawane przez Massachusetts Medical Society od 1812 roku. To właśnie na tych łamach opublikowano raport na temat resuscytacji serca, po raz pierwszy opisano także przypadek AIDS. Innym prestiżowym pismem z tej samej dziedziny jest brytyjski „The Lancet” w którym przedstawiono np. analizę rozpowszechniania się nadwagi wśród dzieci i dorosłych czy przedstawiono główne przyczyny zgonów z uwzględnieniem świata, regionów i poszczególnych państw. W naszym regionie jednym z najbardziej zasłużonych pism jest z kolei między innymi polskie „Acta Biochimica Polonica” wydawana przez Polskie Towarzystwo Biochemiczne.

Czasopisma humanistyczne m.in. z racji problemów w generalizowaniu wyników badań czy też swej specyfiki i większego przywiązania do danego obszaru geograficznego cieszą się znacznie mniejszą cytowalnością od periodyków zajmujących się naukami ścisłymi. Istnieje zatem wiele tytułów o mniejszej sile oddziaływania. Niemniej, na uwagę zasługują przede wszystkim takie tytuły jak „Social Science & Medicine” czy „Administrative Science Quarterly” Pierwszy zajmuje się nie tylko zdrowiem, ale też antropologią, ekonomią, geografią czy socjologią, drugi zaś zarządzaniem i teorią organizacji. Nauki społeczne są reprezentowane również m.in. przez „Political Geography”, „Public Opinion Quaterly”. Interesującą pozycją jest również archeologiczny „Journal of Archaeological Science”.

Znajomość czasopism danej dziedziny jest przydatna nie tylko wówczas, gdy planujemy własną karierę naukową bądź piszemy pracę. Pozwalają one bowiem także na pozostanie na bieżąco z najważniejszymi osiągnięciami współczesnej nauki. Choć do wielu z nich dostęp jest dość ograniczony ze względu na wysokie koszty, to są one zazwyczaj dostępne w bibliotekach. Wiele z nich można także przeczytać w otwartym dostępie.

Należy jednak pamiętać, aby nie patrzeć na osiągnięcia badawcze jedynie przez pryzmat publikacji w wielkich, uznanych międzynarodowych pismach. Zwłaszcza w naukach humanistycznych i społecznych nie oddają one bowiem pełnego pejzażu badań i odkryć – z natury rzeczy koncentrują się na tym co szczególnie istotne dla świata zachodniego, ze szczególnym uwzględnieniem kultury anglosaskiej. Wskazane jest zatem zwracanie uwagi na podejmowaną tematykę i rzetelność autorów, a nie wyłącznie ślepe podążanie za znanym tytułem.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2018-2019