Networking w pracy naukowca

11.09.2019 2 minuty na przeczytanie artykułu

Praca badacza często wymaga korzystania z nowych narzędzi i angażowania wielu osób specjalizujących się w rozmaitych dziedzinach. Właśnie dlatego, networking polegający na nawiązywaniu relacji z nowymi ludźmi w celach zawodowych, jest również w nauce, niezwykle ważny.

Jak go rozwijać? Należy pamiętać, że nauki nie uprawia się jedynie zza biurka. Aby uzyskać efekt synergii z innymi badaczami, niezbędne jest poznanie ich specjalizacji i dobrych stron. Dlatego też warto śledzić najnowsze publikacje czy zainteresowania badawcze innych naukowców. Podobnie, jak przedsiębiorcy obserwują rynek, tak badacze powinni bacznie monitorować nowe wydarzenia w nauce. Dzięki temu wiadomo będzie z kim nawiązywać kontakt w momencie dokonywania np. analizy ilościowej bądź w zakresie wykorzystania najnowszych rozwiązań informatycznych. Potencjalnie dobrym rozwiązaniem może okazać się stworzenie własnej bazy danych złożonej z nazwisk naukowców zajmujących się interesującymi nas dziedzinami wraz z ich afiliacją uczelnianą i danymi kontaktowymi.

Warto także nawiązywać mniej formalne relacje z kolegami po fachu. Do tego celu przydatne są kuluarowe rozmowy podczas konferencji, sympozjów czy seminariów. Nie do przecenienia są też wszelkie staże i wyjazdy studyjne. Nie od dziś wiadomo, że łatwiej porozumieć się z kimś kogo się zna dłuższy czas. Nawiązywanie takich znajomości znacznie ułatwi posiadanie własnej wizytówki czy kont na portalach specjalistycznych portalach społecznościowych. Podczas rozmów warto nie ograniczać się do swojego wąskiego obszaru zainteresowań – zainspirować nas mogą także przedstawiciele innych dziedzin. W dobie modnej obecnie i coraz częściej praktykowanej interdyscyplinarności przed planowaniem nowych projektów badawczych warto zresztą skonsultować się z osobami, które mogą dopracować sposób wykorzystania instrumentów badawczych i zakres poruszanej problematyki. Takie działania najczęściej funkcjonują zresztą na zasadzie dobrze pojętej uprzejmości – dziś to ja mam problem i proszę o pomoc, jutro Ty możesz zgłosić się do mnie.

Innym sposobem na naukowy networking jest aktywność w redakcjach czasopism naukowych. Osoby redagujące teksty i kontaktujące się z autorami są na bieżąco z najnowszymi trendami oraz poznają osoby publikujące. To wiedza nie do przecenienia dla inspiracji do nowych badań czy budowania szerokich zespołów badawczych do najbardziej ambitnych projektów.

Nawiązywanie kontaktów jest dziś dużo prostsze dzięki internetowi. Możemy dzięki niemu nie tylko nawiązać kontakt z konkretnym, interesującym nas badaczem – czy to za sprawą strony internetowej uczelni, czy wspomnianych już portali społecznościowych, ale również koordynować już prowadzone projekty na odległość. Wykorzystanie wiedzy osób mieszkających w różnych częściach Polski, a nawet świata znacznie podnosi prestiż podejmowanego projektu. Nie wspominając już np. o tym, że we współpracy dużo łatwiej stworzyć np. satysfakcjonującą i wystarczającą bazę literatury.

Networking naukowy nie musi się odbywać wyłącznie na szczeblu pracowników naukowych – również studenci zainteresowani dalszą karierą naukową powinni już teraz budować swoją sieć kontaktów, tak by ich przyszłe projekt mogły być przeprowadzane w większej niż indywidualnej skali.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2018-2019