NCN przekaże ponad 30 milionów złotych w ramach programów UWERTURA i SONATINA

01.08.2018 3 minuty na przeczytanie artykułu

Artykuł redakcyjny

Ponad 30 mln zł otrzymało 45 badaczy w programie SONATINA i niemal 673 tys. zł pozyskało 8 badaczy w programie UWERTURA. Granty przyznało Narodowe Centrum Nauki w drugiej edycji obu konkursów.

SONATINA to konkurs skierowany do naukowców, którzy posiadają stopień doktora nie dłużej niż od 3 lat. W drugiej edycji konkursu złożono 154 wnioski, z czego finansowanie otrzyma 45 badaczy. Łączny budżet nagrodzonych projektów wyniósł ponad 30 mln zł – informuje NCN w komunikacie przesłanym we wtorek PAP.

W ramach grantu finansowane jest pełnoetatowe zatrudnienie laureata w polskiej jednostce naukowej, realizacja projektu badawczego oraz trwający od 3 do 6 miesięcy staż w zagranicznym ośrodku naukowym.

W konkursie SONATINA 2 najwięcej, bo aż 59, wniosków nadesłano w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Finansowanie w wysokości prawie 8 mln zł przyznano w tej grupie 14 projektom. Przedstawiciele nauk ścisłych i technicznych zgłosili 55 propozycji projektów, z czego 18 o łącznej wartości ponad 12 mln zł skierowano do realizacji. W naukach o życiu badacze złożyli 40 wniosków, a finansowanie otrzymało 13 z nich na łączną kwotę prawie 10,5 mln zł.

„SONATINA to konkurs dla osób, które doktorat uzyskały stosunkowo niedawno i potrzebują z jednej strony stabilnego zatrudnienia w jednostce naukowej, a z drugiej muszą zdobyć doświadczenie badawcze, czemu sprzyja współpraca międzynarodowa” – mówi prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN. „Po zakończeniu realizacji grantu badacze mogą starać się o finansowanie projektu w konkursie SONATA dla bardziej doświadczonych doktorów, czy SONATA BIS, który umożliwia utworzenie nowego zespołu badawczego” – dodaje.

Listy projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursie SONATINA 2 zostały opublikowane na stronie Narodowego Centrum Nauki: https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2018-07-31-sonatina2.

w konkursie UWERTURA do Narodowego Centrum Nauki spłynęło 21 wniosków, spośród których finansowanie w łącznej kwocie niemal 673 tys. zł uzyskało 8 naukowców – informuje NCN w przesłanej informacji prasowej.

UWERTURA ma na celu wsparcie polskich badaczy w skutecznym występowaniu o środki europejskie i zwiększenie ich udziału w gronie laureatów konkursów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). W konkursie mogli wystartować naukowcy posiadający co najmniej stopień doktora, którzy kierowali już projektem badawczym finansowanym ze środków NCN.

Wyróżnieni badacze przez 3 do 6 miesięcy będą współpracować z wybitnymi europejskimi naukowcami z najlepszych ośrodków, realizujących granty ERC, a po powrocie w ciągu 18 miesięcy przygotują i złożą własny wniosek grantowy do tej organizacji.

Dr Michał Tomza z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie staż na Uniwersytecie w Innsbrucku u prof. Franceski Ferlaino. Zajmie się badaniem nowych wymiarów w ultrazimnych złożonych układach molekularnych. Z kolei dr Błażej Nikiel-Wroczyński, pracujący na co dzień na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ), przeprowadzi niskocząsteczkowe badania nietypowych, małolicznych układów galaktyk. W tym celu posłuży się interferometrem LOFAR oraz metodą przeglądu LoTSS. Staż odbędzie na Uniwersytecie w Lejdzie pod okiem prof. Hubertusa Röttgerina.

W obszarze zainteresowań badawczych dr. Piotra Micka z Wydziału Matematyki i Informatyki UJ znajduje się strukturalna teoria posetów. Aby zgłębić temat, uda się on na staż do Berlina, gdzie będzie pracować na Uniwersytecie Technicznym w zespole prof. Stephana Kreutzera. Dr inż. Błażej Scheibe z Centrum Nanobiomedycznego przy Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) również wyjedzie do Berlina. Na Uniwersytecie Humboldta zbada heterostruktury van der Waalsa oraz nanokompozyty w oparciu o MXeny i heksagonalne warstwowe nanomateriały 2D. Kierownikiem zespołu badawczego, w którym odbędzie staż, jest dr Michael J. Bojdys.

Dr Łukasz Pawlik z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w ramach projektu WINDIMPACT przyjrzy się cyklonom o ekstremalnej sile przekształcającym lasy europejskie w warunkach zmieniającego się klimatu oraz ich długookresowemu wpływowi na systemy biogeomorfologiczne i glebowe. Swoje badania przeprowadzi w Wielkiej Brytanii na Uniwersytecie w Reading. Na okres stażu dołączy do zespołu kierowanego przez prof. Sandy P. Harrison.

Jedynym laureatem konkursu UWERTURA 2 w obszarze nauk o życiu został dr Michał Bogdziewicz z Wydziału Biologii UAM. Staż odbędzie u prof. Josepa Peñuelasa w Global Ecology Unit CREAF-CSIC-UAB w Hiszpanii. W ramach projektu EXPMAST przeprowadzi eksperymentalne testy mechanizmów kreujących międzyroczną zmienność w reprodukcji drzew.

Staże z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce odbędą dr Michał Marciak oraz prof. Dariusz Jemielniak. Pierwszy z nich na co dzień pracuje na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Rzeszowskiego i zajmuje się interdyscyplinarnymi badaniami nad kulturowymi, ekonomicznymi, militarnymi i politycznymi aspektami obecności Imperium Romanum w Mezopotamii. Swoje prace będzie kontynuował u prof. Caroline Waerzeggers na Uniwersytecie w Lejdzie. Prof. Jemielniak z Akademii Leona Koźmińskiego wyjedzie do Universidad Complutense de Madrid, gdzie w zespole prof. Samera Hassana zbada społeczności internetowe w kontekście systemów legitymizacji wiedzy, takich jak alternauka, nauka obywatelska i otwarta współpraca.

„Istotą konkursu UWERTURA jest możliwość współpracy z wybitnymi naukowcami, będącymi laureatami konkursów ERC. Wnioskodawcy sami wybierają zespoły, w których chcą odbyć staż. Jesteśmy przekonani, że praca w międzynarodowych grupach badawczych ułatwi im odnoszenie sukcesów w procesie starania się o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych” – mówi prof. Błocki. „Mamy już zresztą pierwszy sukces w tym zakresie, ponieważ laureat konkursu UWERTURA 1 dr Tomasz Żuradzki z Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzymał grant w ramach programu ERC Starting Grants. Dr Żuradzki zajmie się nową interpretacją dyskusji etycznych dotyczących współczesnych postępów wokół biomedycyny” – dodaje.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl