NCN: niemal 400 mln zł dla naukowców w programach OPUS i PRELUDIUM

19.11.2018 1 minuta na przeczytanie artykułu

Artykuł redakcyjny

Łącznie niemal 400 mln zł otrzymają naukowcy w dwóch flagowych konkursach Narodowego Centrum Nauki (NCN): OPUS 15 i PRELUDIUM 15. Dofinansowanie otrzymało 618 projektów badawczych.

W rozstrzygniętych właśnie konkursach do NCN wpłynęło łącznie 2970 wniosków. Spośród nich finansowanie otrzymało 618 przedsięwzięć.

W konkursie OPUS do NCN złożono 1838 wniosków, z czego do finansowania zakwalifikowano 359 projektów. Otrzymały dofinansowanie sięgające łącznie blisko 360 mln zł. To konkurs skierowany do wszystkich naukowców, bez względu na posiadany stopień naukowy. Można się w nim ubiegać o finansowanie projektu badawczego, w tym również takiego, który zakłada zakupienie lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej. W konkursie OPUS 15 można było wnioskować o finansowanie na realizację projektów trwających od 1 roku do 3 lat. Jednym z warunków udziału było wskazanie przez kierownika projektu co najmniej trzech opublikowanych prac naukowych.

Najwięcej, bo aż 693 wnioski nadesłano w grupie nauk ścisłych i technicznych. Wsparcie finansowe w łącznej wysokości prawie 137 mln zł przyznano 135 projektom. W grupie nauk o życiu zgłoszonych zostało 596 wniosków, spośród których do finansowania zakwalifikowano 115 projektów o wartości ponad 170 mln zł. W naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce do NCN nadesłano 549 wniosków. Finansowanie w wysokości ponad 51 mln zł otrzymało 109 projektów – podaje NCN.

Preludium

W piętnastej edycji konkursu PRELUDIUM do NCN nadesłano 1132 wnioski, spośród których 259 projektów otrzymało dofinansowanie w wysokości ponad 39 mln zł. Najwięcej środków przekazano w grupie nauk o życiu: 96 projektom przyznano ponad 16 mln zł. Spośród 374 nadesłanych wniosków w obszarze nauk ścisłych i technicznych do finansowania o łącznej kwocie prawie 14 mln zł zostało zakwalifikowanych 96 projektów. Natomiast w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce przyznano ponad 8,7 mln zł dla 69 wniosków.

W konkursie PRELUDIUM o fundusze na badania mogły ubiegać się osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora. Wśród warunków konkursowych nie było limitów wiekowych, o finansowanie mógł ubiegać się kierownik projektu będący osobą rozpoczynającą karierę naukową, niezależnie od metryki. W skład zespołu realizującego projekt w ramach PRELUDIUM mogły wejść maksymalnie 3 osoby. Badania można było rozplanować na rok, dwa lub trzy lata, zaś budżet projektu mógł wynieść odpowiednio 70, 140 lub 210 tys. zł.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl