NCBR: 43 mln zł na wsparcie akademickich biur karier

06.04.2017 2 minuty na przeczytanie artykułu

Artykuł redakcyjny

Członek samorządu studenckiego

pixabay.com

NCBR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) wyda 43 mln złotych na akademickie biura karier. Mają się one przyczynić do pozytywnych zmian na rynku pracy.

Ogłoszony w środę konkurs NCBR Akademickie Biura Karier jest skierowany do uczelni, które działają na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów. To druga edycja konkursu. Nabór wniosków będzie trwał od 24 kwietnia do 24 maja 2017 r.

O dofinansowanie będą się mogły ubiegać publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, a jego wysokość zależy od wielkości uczelni. Będzie to do 700 tys. zł dla uczelni kształcących do 4 tys. studentów i aż do 2,5 mln zł dla uczelni kształcących powyżej 12 tys. studentów. Z udziału w konkursie wyłączone są szkoły wyższe, które otrzymały dofinansowanie w wyniku rozstrzygnięcia poprzedniej edycji konkursu.

Jak informuje NCBR, zgłaszane projekty muszą obejmować działania trwające nie mniej niż rok i dotyczyć zadań związanych z bezpośrednim wsparciem studentów, w tym obowiązkowo pomoc doradcy zawodowego. Muszą uwzględniać zadania realizowane wspólnie przez biura karier i urzędy pracy oraz organizacje pozarządowe lub organizacje pracodawców.

W pierwszej edycji konkursu NCBR udzieliło dofinansowania w łącznej wysokości ponad 25 mln zł 40 uczelniom. Dzięki realizowanym projektom z bezpośredniego wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej skorzysta ok. 20 tys. studentów z całego kraju.

Około 200 przedstawicieli biur karier z całej Polski w środę uczestniczy w V Kongresie Akademickich Biur Karier, który odbywa się w Warszawie. Tematem przewodnim wydarzenia są przemiany na rynku pracy do 2025 roku.

Jak wyjaśniał Rzecznik Praw Absolwenta Grzegorz Piątkowski, student, który przychodzi do takiego biura, może liczyć na pomoc w założeniu swojej działalności gospodarczej, na doradztwo, na aktywizację i mobilizowanie go do działania. „To jest kluczowa sprawa. Aktywność jest bowiem podstawowym czynnikiem, który pomaga w znalezieniu pracy” – mówił Piątkowski podczas konferencji prasowej. „Mam nadzieję, że te 43 miliony zł przyczynią się do zwiększenia roli biur karier i czołowego zadania, czyli umożliwienia studentom podnoszenia kompetencji, uelastycznienia ich możliwości znalezienia pracy” – dodał.

„Nie mamy XIX wieku, kiedy człowiek zaczynał i kończył pracę pozostając w jednym zawodzie. Wiele zawodów wymaga ustawicznego kształcenia, ciągłej elastyczności i aktywnego nastawienia ze strony studentów. Tutaj jest właśnie rola biur: aktywizacja studentów do poszukiwania miejsca na rynku pracy” – mówił Piątkowski.

Konkurs Akademickie Biura Karier jest organizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl