Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dofinansuje studia doktoranckie dla najlepszych uczelni

28.08.2017 2 minuty na przeczytanie artykułu

Artykuł redakcyjny

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wesprze studia doktoranckie dla uczelni z kategorią co najmniej A. Dzięki temu szkoły wyższe będą mogły wysyłać studentów III stopnia na dodatkowe staże czy warsztaty. Uczelnie mogą składać wnioski do NCBR między 18 września a 20 października.

 

To kolejny organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkurs, którego celem jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach III stopnia. W ramach poprzedniej edycji szkoły wyższe i jednostki naukowe otrzymały na ten cel łącznie 115 mln zł. Wyjątkowo duże zainteresowanie i wysoka jakość merytoryczna wniosków, sprawiły, że kolejny konkurs startuje już teraz.
Reformujemy szkolnictwo wyższe ponieważ chcemy, aby stało się ono kuźnią talentów, które będą motorem napędowym polskiej gospodarki opartej na innowacjach. Mamy dziś szansę dołączyć do grona państw, w których będą rozwijane technologie przyszłości. Wymaga to jednak inwestycji w kadry naukowe, które zawsze są podstawą sukcesu rozwojowego. Dlatego z jednej strony przebudowujemy model kształcenia doktorantów, z drugiej zaś – przeznaczamy na ten cel kolejne fundusze. Interdyscyplinarne programy kształcenia są ważnym ogniwem innowacyjnej gospodarki, dlatego wiążemy z ich rozwojem duże nadzieje – mówi Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.
Wnioski o dofinansowanie mogą składać wyłącznie szkoły wyższe (publiczne bądź niepubliczne) lub jednostki naukowe. Muszą one posiadać uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Wymogiem koniecznym jest posiadanie oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej co najmniej na poziomie kategorii A.
W ramach projektu finansowane będzie opracowanie i realizacja nowych programów oraz w ramach ich wdrażania m.in. dodatkowe stypendia, wizyty studyjne i staże. Wnioskodawcy muszą pamiętać, że średni koszt przypadający w projekcie na uczestnika nie może przekroczyć 135 tys. zł. Ze względu na wysokość alokacji w konkursie (155 mln zł), szacuje się wsparciem na studiach doktoranckich objętych zostanie ponad 1100 osób, spośród których ok. 700 uzyska stopień doktora.
Inwestujemy w młodych naukowców, ponieważ jesteśmy przekonani, że ulepszone programy kształcenia, pozwolą uzyskać im nowe umiejętności i otworzą przed nimi szerokie możliwości dalszego rozwoju. Centrum od lat współpracuje z biznesem, dlatego doskonale wiemy jak duże jest zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów. To grupa, która w perspektywie kilku, kilkunastu lat, ma szansę realnie przyłożyć się do rozwojowego skoku polskiej gospodarki, czego głównym beneficjentem będzie społeczeństwo – mówi prof. Aleksander Nawrat, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie projekty polegające na stworzeniu i realizacji wysokiej jakości programów doktoranckich i działań uzupełniających. Muszą zatem zawierać co najmniej jeden z trzech elementów:

  • interdyscyplinarne programy doktoranckich o zasięgu krajowym lub międzynarodowym;

  • międzynarodowe programy studiów doktoranckich, przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni wspólnie z innymi jednostkami naukowymi;

  • programy studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa, wspierających innowacyjność kraju i zapewniających możliwość transferu/komercjalizacji rezultatów studiów doktoranckich.

Nabór wniosków potrwa od 18 września do 20 października 2017 r.