Najlepsze koła naukowe w Polsce nagrodzone w konkursie StRuNA

20.11.2018 1 minuta na przeczytanie artykułu

Artykuł redakcyjny

Rozstrzygnięto konkurs StRuNa na najciekawsze projekty zrealizowane przez polskie koła naukowe. W głównej kategorii nagrodzono Studenckie Koło Naukowe „Molekuła” z Uniwersytetu Gdańskiego, które doceniono za badania nad działaniem różnych produktów spożywczych na szczep bakterii E. coli.

Celem konkursu StRuNa jest nagrodzenia studentów i doktorantów, którzy zespołowo zrealizowali najciekawsze projekty naukowe. Ponadto w konkursie honorowani są opiekunowie naukowi i twórcy podmiotów rozpoczynających aktywność naukową. Konkurs rozstrzygnięto w niedzielę podczas kongresu ruchu naukowego IKONA 2018 w Warszawie.

Kategorią główną konkursu jest „Projekt Roku 2018”. W tym roku pierwszą nagrodę w tej kategorii zdobyło SKN „Molekuła” z Uniwersytetu Gdańskiego za pierwsze badania nad wpływem produktów spożywczych na produkcję toksyn Shiga w enterokrwotocznych szczepach Escherichia coli.

Nagrodę StRuNa w kategorii koło naukowe roku 2018 zdobyło Koło Badań Psychologicznych „Experior” z Uniwersytetu Gdańskiego.

Opiekunem Naukowym Roku 2018 ogłoszona została dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska za wspieranie Koła Naukowego Historyków Sztuki Średniowiecza z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Za Debiut Roku 2018 uznano SKN Ortopedii Rekonstrukcyjnej i Onkologicznej z WUM.

Z kolei Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej z UAM w Poznaniu zdobyło pierwszą nagrodę w kategorii Wyprawa Roku 2018 za projekt: „Studenci UAM bez Granic – Madagaskar”.

Konferencją Roku 2018 okazała się Konferencja Inżynierii Biomedycznej zorganizowana przez Koło Naukowe „PROgressio PROmotio” z Politechniki Poznańskiej.

Nazwa StRuNa to skrótowiec utworzony z pierwszych liter słów St-udencki Ru-ch Na-ukowy. Konkurs organizowany jest przez Fundusz Pomocy Studentom – niezależną, ogólnopolską organizację pozarządową, która prowadzi działania o charakterze edukacyjnym, informacyjnym, charytatywnym czy badawczym.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl