Najlepsi popularyzatorzy wyłonieni

17.01.2018 1 minuta na przeczytanie artykułu

Poznaliśmy najlepszych popularyzatorów nauki w 2017 roku. W gronie laureatów znaleźli się: prof. Tadeusz Wibig, dr hab. Andrzej Katunin, Jan Świerkowski, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, program „Astronarium” oraz portal „Nauka o klimacie”.

Nagrodę główną otrzymał prof. Tadeusz Wibig pracujący na Uniwersytecie Łódzkim. Jako astrofizyk zajmuje się przede wszystkim promieniowaniem kosmicznym oraz oddziaływaniem cząstek elementarnych wysokich energii. Kapituła nagrody doceniając ogromny wkład w popularyzację tej dziedziny wiedzy uzasadniła swój wybór ogólnym dorobkiem działalności prof. Wibiga. Oprócz pracy na uczelni fizyk opublikował cykl opowiadań o Hieronimie nawiązujących do zjawisk naukowych w konwencji fantastyki. Co więcej, jest organizatorem konkursu „Fizyka da się lubić” oraz projektu „Fizyka w drodze” mających na celu propagowanie tego przedmiotu wśród młodzieży w wieku szkolnym.

Naukowcem-popularyzatorem wybrany został dr hab. Andrzej Katunin na co dzień pracujący na Politechnice Śląskiej, specjalizujący się w budowie i eksploatacji maszyn. Jest dwukrotnym stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W trakcie swojej kariery naukowej czynnie zaangażował się w działalność popularyzatorską. Od 2011 jest wykładowcą Uniwersytetów Dziecięcych w ramach których prowadzi wykłady na temat geometrii fraktalnej, inteligentnych materiałów, czarnych dziur czy zorzy polarnej.

Tytuł najlepszego animatora zdobył Jan Świerkowski – Prezes Fundacji Platon i działającego w Toruniu Instytutu B61 organizującego cykl spektakli łączących w swoich występach elementy kultury i aktualnych zagadnień naukowych. Do pracy przy projekcie zaangażowano wielu polskich artystów, m.in. L.U.C., Tomasza Stańko czy Katarzynę Groniec.

W kategorii instytucja nagrodzono Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie za szereg akcji popularyzatorskich takich jak Noc Naukowców czy rodzinny piknik popularnonaukowy „Nauka też sztuka!”. Najlepszym zespołem okazała się redakcja strony internetowej www.naukaoklimacie.pl publikująca materiały poświęcone globalnemu ociepleniu obalając przy tym szereg mitów towarzyszących temu zagadnieniu. Z kolei w grupie finalistów medialnych zwycięzcą została redakcja programu popularnonaukowego Astronarium produkowany przez TVP Bydgoszcz w porozumieniu z Polskim Towarzystwem Astronomicznym.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2016-2017