Najciekawsze uniwersyteckie biblioteki warto odwiedzić nawet w wakacje

30.06.2018 2 minuty na przeczytanie artykułu

fot. Cedro, wikipedia.org

Biblioteka uniwersytecka to nie tylko ważne miejsce w codziennym życiu każdego studenta, ale też niezwykle ważna instytucja kultury. Warto więc przyjrzeć się bogactwu historycznemu i książkowemu jakie oferują biblioteki największych polskich uczelni.

Niewątpliwie placówką o największych tradycjach jest krakowska Biblioteka Jagiellońska. Powstała wraz z Uniwersytetem w XIV wieku. Dzięki tak długiej historii placówka jest depozytariuszem wielu unikalnych i zabytkowych rękopisów, bezcennych dla polskiej kultury. Są to m.in. rękopis „Bogurodzicy”, dzieło Mikołaja Kopernika „O obrotach sfer niebieskich” czy „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Z rozwojem instytucji nierozerwalnie związane są takie postaci jak Karol Estreicher i Julian Przyboś, którzy pełnili funkcję dyrektorów tzw. „Jagiellonki”. Ogólna liczba wszystkich zasobów biblioteki znacznie przewyższa wszystkie inne polskie uniwersyteckie książnice i tym samym jest jedną z najważniejszych bibliotek położonych w naszej części Europy.

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie powstała w 1816 roku, a w skład jej dyrekcji wchodzili wybitni polscy naukowcy – Samuel Linde i Joachim Lelewel. Obecnie to jedna z największych uczelnianych bibliotek w Polsce – zawiera ponad 3,3 milionów woluminów. Budynek tej instytucji jest relatywnie nowy – działa od 1999 roku. Mimo tego już teraz jest miejscem z bogatym dorobkiem historycznym – obiekt został poświęcony przez Jana Pawła II, a w 2001 roku przemówienie w nim wygłosił ówczesny Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, George W. Bush.

Kolejną, niezwykle istotną biblioteką uczelnianą jest Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu. Powstała w 1818 roku instytucja Posiada unikalny księgozbiór, stanowiący mieszankę licznych publikacji niemieckojęzycznych oraz polskich. Należy bowiem pamiętać, że Biblioteka Miejska we Wrocławiu, której zbiory odziedziczyła BUWr, w 1939 roku była jedną z największych tego typu placówek w Niemczech. Ważnym elementem są również publikacje na temat historii regionu śląskiego. Co więcej, wrocławska instytucja jest po Neapolu i Florencji jednym z największych depozytariuszy starodruków powstałych między XV a XVII wiekiem. Obecnie w bibliotece znajduje się łącznie 4 miliony woluminów. Biblioteka od 2013 roku dysponuje nowym budynkiem, położonym nad Odrą.

Inną biblioteką łączącą zasoby polskie i niemieckie jest Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu istniejąca od 1902 roku (jako Kaiser Wilhelm Bibliothek). Podobnie pełni też istotną rolę regionalną, ze względu na liczne publikacje traktujące o Wielkopolsce. Jej zbiory wynoszą około trzech milionów woluminów. Tak jak większość dużych polskich placówek posiada też nowoczesny budynek, oddany do użytku dopiero w 1999 roku.

Czasy powojenne

Relatywnie duże biblioteki istniejące przy szkołach wyższych mieszczą się także w Łodzi i Lublinie. Biblioteka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi posiadają  zasoby w wysokości kolejno ok. 3,3 i 2,7 mln. woluminów. W związku z dość krótkim czasem istnienia swoich uniwersytetów (powstały już po II wojnie światowej), nie posiadają tak wielu zabytkowych dokumentów jak wyżej opisywane placówki. Pełnią jednak bardzo istotną funkcję dla życia kulturalnego swoich regionów i ośrodków akademickich. W Lublinie istotną instytucją jest również biblioteka uniwersytecka przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, która liczy ponad dwa miliony tytułów.

Należy pamiętać, że głównym źródłem pozyskiwania przez największe biblioteki nowych woluminów jest przywilej otrzymywania tzw. egzemplarzy obowiązkowych. To prawny obowiązek wydawców polegający na przekazywaniu nowego dokumentu (książki, filmu bądź albumu muzycznego) do bibliotek objętych tym przywilejem. Obecnie w Polsce egzemplarze obowiązkowe otrzymuje 17 książnic w tym 10 istniejących przy uczelniach. Oprócz wskazanych powyżej, dostają je jeszcze trzy biblioteki uniwersyteckie z Torunia, Gdańska i Opola.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2018-2019