Nagrody Urzędu Patentowego za prace naukowe przyznane

08.01.2018 1 minuta na przeczytanie artykułu

Nagrody Urzędu Patentowego są przyznawane za wartościowe propagowanie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej. Wyróżniono najlepsze prace dyplomowe, plakaty, filmy krótkometrażowe oraz informacje medialne.

Laureatem nagrodzonym za najlepszą pracę habilitacyjną otrzymał dr hab. Michał Frydrysiak z Politechniki Łódzkiej za publikację zatytułowaną „Tekstroniczne wyroby i systemy w ochronie zdrowia i rehabilitacji”. Nagroda została przyznana przez

Urząd Patentowy nagrodził również cztery prace doktorskie. Dr Kamil Kopyt reprezentujący Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego to autor pracy pod tytułem „Obrót dobrami wirtualnymi w grach komputerowych. Studium cywilnoprawne”. Dr Agnieszka Sztoldman z Uniwersytetu Warszawskiego napisała pracę na temat korzystania z chronionego wynalazku w celu rejestracji produktu leczniczego”. Kolejni laureaci to dr Jakub Szynkarek z Uniwersytetu Wrocławskiego i dr Grzegorz Mania, kolejno autorzy prac o zabezpieczenie dowodów w postępowaniu cywilnym w sprawach naruszenie praw autorskich oraz publikacji poświęconej muzyce w prawie autorskim i pojęciu dzieła muzycznego.

Co ciekawe, Nagrody Urzędu Patentowego przyznawane są również studentom zarówno pierwszego jak i drugiego stopnia. Jury postanowiło uhonorować dziesięć prac magisterskich i trzy licencjackie. Studenci poruszali takie kwestie jak istota i rola znaku towarowego, zarządzanie własnością intelektualną czy postępowanie przed Urzędem Patentowym.

W pozostałych kategoriach wręczono siedemnaście nagród za informacje medialne dotyczące tematyki patentów, osiem krótkich filmów promujących to zagadnienie, a także nagrodzono i wyróżniono dwanaście plakatów w kategorii studenckiej i uczniowskiej. Najlepsze pomysły stanowią ważną część materiałów promocyjnych i edukacyjnych wydawanych przez Urząd. Jury przyznało też trzy nagrody specjalne w uznaniu promowania wiedzy o ochronie własności intelektualnej.

To już 15. edycja Nagród Urzędu Patentowego. We wszystkich kategoriach wręczono razem aż 62 nagrody i wyróżnienia.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2016-2017