Co można zostawić w skrytce bankowej?

15.07.2018 2 minuty na przeczytanie artykułu

Niemal każdy ma jakieś przedmioty o wysokiej wartości – rzeczywistej albo sentymentalnej. Może to być wyjątkowo drogi pierścionek czy obraz odziedziczony po pradziadkach. Cenne dla nas przedmioty łączy jedno – nie chcemy, żeby zostały skradzione, bądź zniszczone. Rozwiązaniem może okazać się skrytka bankowa.

Choć niektórzy wciąż preferują trzymanie oszczędności w przy­słowiowej skarpecie, to od wielu lat rachunki bankowe wiodą prym wśród opcji umożliwiających bezpieczne przechowywanie środków pienięż­nych. Kiedy cenny przedmiot z różnych względów nie może być spieniężony, z pomocą przychodzą skrytki bankowe. Jest to rodzaj własnego sejfu umiesz­czonego w specjalnie wydzielonym do tego celu pomieszczeniu w banku albo firmie, która udostępnia możliwość przechowywania wartościowych rzeczy w skrytkach.

DLACZEGO WARTO PRZECHOWYWAĆ WARTOŚCIOWE RZECZY W SKRYTCE BANKOWEJ?

Kluczowym słowem jest „bezpie­czeństwo”. Przechowywanie wartościo­wych rzeczy we własnym domu może zaowocować tym, że w przypadku włamania i kradzieży stracimy wszyst­kie cenne rzeczy (biżuteria, dzieła sztu­ki, sprzęt elektroniczny, przedmioty o charakterze sentymentalnym). Można przechowywać w niej również doku­menty, które choć da się odtworzyć, to proces ten może być czasem długotrwa­ły i kosztowny.

Wiele osób uważa, że wsadzenie cennych przedmiotów na dno szuflady zapewni im wystarczające bezpieczeństwo.

 

CO MOŻEMY PRZECHOWYWAĆ W SKRYTCE BANKOWEJ?

Wymiary skrytek są bardzo różne i warto zdecydować się na taką skrytkę, która rzeczywiście będzie spełniała na­sze wymagania, a z drugiej strony nie będzie zbyt duża, ponieważ wiążą się z tym dodatkowe niepotrzebne koszty.

Małe skrytki idealnie nadają się do przechowywania biżuterii, dokumen­tów czy nośników pamięci zawierają­cych wartościowe dane – może to być niezły sposób na stworzenie dodatko­wej kopii ważnych plików.

Większe skrytki to doskonałe miej­sce na bezpieczne przechowywanie dzieł sztuki, wartościowych albo cen­nych pod względem sentymentalnym przedmiotów.

JAKIE OPŁATY SĄ POBIERANE ZA WYNAJEM SKRYTKI BANKOWEJ?

Koszt wynajęcia skrytki bankowej uzależniony jest głównie od dwóch czynników. Pierwszym z nich jest roz­miar skrytki – zazwyczaj im większa, tym droższa, drugim zaś jest okres użytkowania skrytki – czy jest nam po­trzebna tylko na kilka tygodni/miesięcy, czy też na kilka lat. O szczegółowe ceny warto zapytać w konkretnym banku, ponieważ każdy z nich ma nieco inne cenniki. Można jednak założyć, że rocz­ny koszt wynajmu skrytki bankowej to około kilkaset złotych.

PROPOZYCJA DLA WYBRANYCH?

Skrytki bankowe nie należą do najpopularniejszych produktów spo­śród dostępnych w bankach. Jednym z powodów jest dość wysoka cena takiej usługi, innym – niezbyt duża dostęp­ność skrytek, które nie są zlokalizo­wane w każdej placówce. Co więcej, wciąż wiele osób uważa, że wsadzenie cennych przedmiotów na dno szuflady zapewni im wystarczające bezpieczeń­stwo. Jednak w życiu zdarzają się różne nieprzewidziane sytuacje. Zatem jeśli faktycznie mamy coś cennego, to lepiej umieścić je w skrytce bankowej i mieć pewność – jak w banku.

Monika Wiśniowska