Monitoring mediów – czy to się opłaca?

14.04.2019 2 minuty na przeczytanie artykułu
Akademia Bezpieczeństwa Ekonomiczno-Prawnego

Czy warto płacić za monitoring mediów, jeśli moja działalność nie dotyczy bezpośrednio sfery publicznej? Okazuje się, że nawet w takiej sytuacji regularne sprawdzanie informacji prasowych dotyczących naszej branży może przynieść pozytywny efekt.

„Jak cię widzą, tak cię piszą” o tym starym przysłowiu nie trzeba nikomu przypominać. Analiza materiałów medialnych jest zatem wyjątkowo przydatna w celu określenia tego jak wygląda nasza firma zarówno w oczach konsumentów, jak i liderów opinii czy nawet konkurencji – jakie są jej mocne i słabe strony. I choć rezultatów nie należy uznawać za pewnik, to zdecydowanie dostarczają one nowej wiedzy na temat efektów prowadzonej działalności.

Na tej podstawie śledzenie doniesień medialnych, także profili i grup na portalach społecznościowych, to szansa na efektywniejsze działanie w kwestii budowania pozytywnego wizerunku firmy. Analizując przekazywane informacje można zaplanować strategię komunikacyjną w taki sposób, aby jak najlepiej sprostać oczekiwaniom i przekonać malkontentów. To także szansa na nakreślenie skutecznych działań CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu) budujących zaufanie do marki. Wzrost reputacji w wielu przypadkach oznacza również poprawienie wyników sprzedaży, więc nie warto lekceważyć tego aspektu działalności. Co więcej, przekłada się on nie tylko na sukces zewnętrzny, ale również wewnętrzny. Nowi pracownicy chętniej chcą przychodzić do firmy uchodzącej za szanowaną, działającej według uznanych wartości i powszechnie rozpoznawalnej. Działająca już załoga jest natomiast skłonna do większej lojalności i wydajniejszej pracy.

W warstwie komunikacyjnej niezwykle istotne jest również szybkie reagowanie na ewentualne kryzysy. Znając materiały prasowe dotyczące naszej branży możemy stworzyć katalog najczęściej występujących zagrożeń i przeanalizować szereg dostępnych metod radzących sobie z nimi. Dzięki pozostawaniu na bieżąco łatwiej będzie także przewidzieć reakcje poszczególnych mediów i zaplanować dopasowane pod ich preferencje komunikaty.

Inną zaletą analiz mediów jest otrzymywanie najnowszych informacji na temat rynku na którym funkcjonujemy. W ten sposób nawet jeśli na wcześniejszych etapach umknęła nam jakaś istotna nowinka, z kraju bądź świata, dotycząca zarządzania zespołem czy innowacja to istnieje szansa na szybkie nadrobienie braków. Poznanie rynku to również szansa na efektywniejszy networking – wiedza o tym kto ma decydujący głos w branży bądź jest szanowanym ekspertem jest nie do przecenienia np. w kontekście powiększenia własnej załogi o nowych pracowników. Jak nietrudno się domyślić, media to również dobre pole do legalnego śledzenia poczynań konkurencji. Dzięki temu możemy uczyć się na jej błędach i wzorować na sukcesach, redukując koszty własne.

Oczywiście, nie we wszystkich przypadkach szczegółowy monitoring mediów, zlecany zewnętrznej firmie jest opłacalny. Niekiedy koszty przerastają możliwe do uzyskania korzyści. Dzieje się tak przede wszystkim wtedy, gdy prowadzimy firmę w modelu B2B – dostarczamy produkty innym przedsiębiorcą nie spotykając się z masowym konsumentem. Niemniej, warto wiedzieć o takiej możliwości np. ze względu na rozwinięcie palety swoich usług w przyszłości.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2018-2019

Współfinansowane ze środków Fundacji PZU

Program dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018