Jaka jest moja rola w budowaniu polskiej gospodarki?

27.04.2018 2 minuty na przeczytanie artykułu

Choć gospodarka to niesamowicie złożony system zależności, warto uświadomić sobie, że wpływ na nią może mieć każde nasze działanie i podjęta decyzja. Co zrobić, żeby mądrze budować polską gospodarkę?

Wydawać by się mogło, że pojedyncza decyzja zakupowa nie będzie miała żadnego wpływu na funkcjonowanie gospodarki. Jednakże decyzje konsumentów mają ogromny wpływ na jakość i rodzaj produkowanych towarów, a także na to, do kogo finalnie trafią wydawane środki.

Patriotyzm w finansach osobistych

W kontekście gospodarczym bycie patriotą może oznaczać podejmowanie decyzji konsumpcyjnych, które wspierają sytuację finansową polskich firm i stan polskiej gospodarki. W praktyce oznacza to kupowanie produktów (np. żywnościowych), które pochodzą od polskich producentów. Dotyczy to zarówno towarów spożywczych, jak i wszelkich produktów codziennego użytku, których wytwarzanie pozwala na zatrudnienie osób w naszym kraju, a także pozytywnie wpływa na kondycję firm.

Coraz więcej przedsiębiorstw zaczęło podkreślać to, że dany produkt został wyprodukowany w Polsce.

Patriotyzm konsumencki

Warto zauważyć, że coraz więcej przedsiębiorstw zaczęło podkreślać to, że dany produkt został wyprodukowany w Polsce. Dla przykładu, supermarkety często akcentują kraj pochodzenia warzyw i owoców, długoterminową współpracę z lokalnymi dostawcami oraz wysoką jakość rodzimych produktów rolnych. W mniej oczywistych sytuacjach można również po prostu przeczytać etykietę danego produktu i sprawdzić, gdzie został wyprodukowany lub skorzystać z innowacyjnych rozwiązań jakim są aplikacje sprawdzające kraj pochodzenia produktów m.in. „Pola”. Co więcej, taka aplikacja wyświetli informacje dotyczące firmy produkującej.

Praca w Polsce i płacenie tu podatków to jeden z najłatwiejszych i najbardziej oczywistych sposobów wspierania polskiej gospodarki.

Podejście konsumenckie, które promuje polską gospodarkę, odnosi się do decyzji podejmowanych przed sklepową półką, ale również i do wyborów, których dokonujemy. Warto odpowiedzieć sobie wówczas na pytanie, czy firma, która oferuje daną usługę, przyczynia się do budowania polskiej gospodarki. Czy jest to firma polska, która płaci podatki w kraju i oferuje tutaj zatrudnienie? Decyzja o wyborze konkretnego produktu to początek całego ciągu przyczynowo-skutkowego, który przekłada się na realny wpływ na wartość danej firmy, na życie jej pracowników i w konsekwencji na całą gospodarkę. Z tego powodu powstaje wiele udogodnień (w tym wykorzystujących nowoczesne technologie) dla osób, które chciałyby być świadomymi konsumentami promującymi polskich producentów.

Zrób to sam!

Praca w Polsce i płacenie tu podatków to jeden z najłatwiejszych i najbardziej oczywistych sposobów wspierania polskiej gospodarki. Dlatego bardzo istotnym jest zatrzymywanie w kraju wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy ulegają zjawisku „brain drain” (polegającym na „skłanianiu” specjalistów do podejmowania pracy w krajach bardziej rozwiniętych poprzez zapewnienie im korzystniejszych warunków pracy). Pójściem o krok dalej jest prowadzenie własnej firmy, która z czasem – poprzez choćby zatrudnianie pracowników – wpłynie na rzeczywiste budowanie polskiej gospodarki. Skutecznie prowadzony biznes to korzyść dla wszystkich zainteresowanych stron – klient otrzymuje dobry produkt, a właściciel pomnaża zyski.

Monika Wiśniowska