Młodzi liderzy podejmą temat świata 4.0

01.09.2018 2 minuty na przeczytanie artykułu

Młodzi liderzy, przedstawiciele świata biznesu, polityki, nauki oraz organizacji pozarządowych spotkają się 4 września 2018 roku w Nowym Sączu już po raz trzynasty, aby wziąć udział w międzynarodowej debacie, która będzie miała miejsce podczas XIII Forum Ekonomicznego Młodych Liderów.

 

Wydarzenie to zgromadzi ponad 400 młodych osób z 35 krajów, które wspólnie dotkną kwestii ekonomicznych, gospodarczych i społecznych. Będą one miały szansę poznać zdanie ekspertów i prawdziwych liderów ze świata ekonomii, polityki, nauki i biznesu. Tematy, które poruszą, będą oscylować głównie wokół tezy „Młody Lider 4.0”, w ramach której zostaną omówione takie kwestie jak: wizja Europy 4.0 oczami młodych, edukacja 4.0 i innowacyjność młodego pokolenia oraz rynek pracy 4.0. Kolejnymi istotnymi wątkami będą gospodarka innowacji i nowe technologie w informacji, komunikacji i kulturze.

Uczestnicy wezmą też udział w licznych warsztatach dotyczących rozwoju zdolności liderskich, managerskich i przedsiębiorczych. Nie zabraknie również dyskusji odnoszących się do edukacji, solidarności, wolontariatu oraz przedsiębiorczości społecznej. W czasie tych spotkań uczestnicy będą mogli przy pomocy praktycznych ćwiczeń wypracować pomysły i rozwiązania dla poruszanych w czasie tegorocznego Forum kwestii rozwoju i świata 4.0.

Już po raz drugi w historii Forum młodzi liderzy będą mieli możliwość spotkania się na porannej kawie                  z praktykami biznesu, nauki i polityki, gdzie nie tylko wysłuchają wystąpienia mówcy, ale także wejdą z prowadzącym w „żywy” dialog.

Podczas Forum Ekonomicznego Młodych Liderów, do którego przylgnęły określenia „Davos ludzi młodych” i „młoda Krynica”, przyszłe elity zdobywają wiedzę i dzielą się nią z innymi oraz mają okazję spotkać się z wybitnymi politykami, naukowcami i biznesmenami, aby pochylić się nad przyszłością Europy, a także zmotywować i zainspirować do działania.

To wydarzenie jest dla młodych liderów przede wszystkim miejscem i szansą, by wyrazić swoje opinie na temat współczesnego świata, wymienić się poglądami i pomysłami. Forum stwarza także doskonałą przestrzeń do rozwoju osobistego i zawodowego, podejmowania dyskusji nad innowacjami oraz rozwojem globalnym i lokalnym.

Jednym z kluczowych aspektów wydarzenia jest networking – budowanie podstaw wspólnych projektów i przedsięwzięć, kontakty z młodymi liderami z całej Polski oraz z zagranicy, a także duża dawka inspiracji niezbędnej do działania oraz nowej wiedzy przydatnej w życiu zawodowym i społecznym.

Obecnie trawa rekrutacja uczestników. Do wzięcia udziału w wydarzeniu zaproszeni są młodzi liderzy w wieku 18-30 lat. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie: http://www.forum-leaders.eu.

Forum Ekonomiczne Młodych Liderów to również program partnerski Forum Ekonomicznego w Krynicy. Dlatego młodzi liderzy ­– jak co roku – wezmą udział również w spotkaniach i panelach dyskusyjnych XVIII Forum Ekonomicznego.

Organizatorami Forum Ekonomicznego Młodych Liderów są: Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus + oraz Instytut Studiów Wschodnich.

Partnerem Głównym wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

 

Olga Czapla

Koordynator Biura Organizacyjnego