Leasing – o co w tym chodzi

10.10.2017 2 minuty na przeczytanie artykułu

flickr.com

Według danych Barometru EFL aż 58 proc. małych i średnich przedsiębiorstw korzysta z umów leasingowych. Co to jest i czemu przedsiębiorcy korzystają z tej możliwości częściej niż z kredytów bankowych?

 

Leasing został unormowany w polskim kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 709 KC: Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywającego na warunkach określonych w tej umowie, i oddać tę rzecz korzystającemu do używania, albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu, w uzgodnionych ratach, wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie, lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Jest to zatem nic innego jak odpłatne użytkowanie jakiegoś środka trwałego  – najczęściej samochodu, choć nie tylko  – mogą być nimi maszyny, a nawet nieruchomości. Leasing jest szczególnie popularny wśród przedsiębiorców, gdyż w uzasadnionych przypadkach może być wliczony w koszty uzyskania przychodu i tym samym odliczony od podatku. Co więcej, formalności przy zawarciu umowy leasingowej są naprawdę niewielkie.

Wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje leasingu – operacyjny, finansowy i zwrotny. Leasing operacyjny to taki, w którym w koszt uzyskania przychodu wchodzą wszystkie opłaty wynikające z leasingu – zarówno rata początkowa jak i te późniejsze. Koszty amortyzacji leżą po stronie finansującej (leasingodawcy) dobro, która może je odpisać. Ten rodzaj leasingu charakteryzuje się pewnymi warunkami, które musi spełniać – umowa musi być podpisana na czas określony, nie krótszy niż 40 proc. okresu amortyzacji. W wariancie operacyjnym leasingu podatek VAT nie musi być opłacony z góry, lecz można rozłożyć go na raty. Jak widać jest on najbardziej korzystny dla małych i średnich przedsiębiorstw nie dysponującym jeszcze znaczną gotówką – jego koszty początkowe są niższe niż w przypadku modelu finansowego.

Leasing finansowy umożliwia odpisywanie amortyzacyjne przez osobę korzystającą z danego dobra. Jednak do kosztów uzyskania przychodu nie zalicza się raty początkowej. Korzystający (leasingobiorca) z góry musi zapłacić odpowiedni VAT. W tym modelu korzystający z leasingu staje się właścicielem dobra natychmiast po opłaceniu ostatniej raty przewidzianej w umowie. Na tę opcję najczęściej decydują się bogatsi przedsiębiorcy – opłaty początkowe są wyższe niż w leasingu operacyjnym, jednak nie występują już żadne dodatkowe opłaty przy wykupie urządzenia.

Ostatni omawiany rodzaj – leasing zwrotny może występować w obu wyżej przedstawionych wariantach – operacyjnym bądź finansowym. Leasingobiorca odsprzedaje finansującemu swój własny środek trwały, po czym podpisuje z nim umowę leasingową i nadal korzysta z tego dobra. Dzięki temu przedsiębiorca oddający w leasing może zainwestować uzyskane środki w inny sposób, który uzna za stosowny, przy jednoczesnym dalszym użytkowaniu sprzętu.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2016-2017