Kto dostał polskie Noble? Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej rozdane

31.12.2017 1 minuta na przeczytanie artykułu

Koniec roku to zawsze czas podsumowań i nagród – także w świecie nauki. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, jak co roku, przyznała swoje wyróżnienia dla najwybitniejszych naukowców w naszy  kraju. Warto przybliżyć ich sylwetki.

Nagrodę z dziedziny nauk o życiu i o Ziemi otrzymał prof. Piotr Trzonkowski, pracujący na co dzień na stanowisku kierownika w Zakładzie Immunologii Klinicznej i Transplantologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Fundacja zdecydowała się na uhonorowanie naukowca za jego badania i zastosowanie z sukcesem w terapii limfocytów T regulatorowych. Profesor uczynił to jako pierwszy na świecie. Jego działania są niezwykle pomocne dla dzieci z cukrzycą typu 1, młodych osób chorych na stwardnienie rozsiane czy pacjentów wymagających przeszczepu szpiku kostnego.

Laureatem z nauk matematyczno-fizycznych został Profesor Andrzej Trautman z Uniwersytetu Warszawskiego, który skutecznie wykazał teoretyczną realność fal grawitacyjnych, zbliżoną do fal radiowych. Co więcej, udowodnił możliwość ich detekcji. W przeszłości wykładał na wielu zagranicznych – europejskich i amerykańskich – uniwersytetach, był również przewodniczącym komitetu redakcyjnego „Journal of Geometry and Physics”.

W obszarze nauk chemicznych laureatem został prof. Daniel Gryko absolwent Wydziału Chemii UW, dziś pracownik Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk. Jest on autorem unikalnej w skali światowej metody syntezy koroli, będących specyficznymi barwnikami organicznymi. Bada również ich właściwości. Prace profesora są wykorzystywane w medycynie – m.in. w diagnostyce, a także leczeniu nowotworów.

Humanistą nagrodzonym przez Fundację został prof. Krzysztof Pomian z paryskiego CNRS (Krajowego Centrum Badań Naukowych) oraz toruńskiego UMK. W uzasadnieniu fundacja podkreśliła jego wyjątkowy wkład w badania na temat kolekcjonerstwa oraz europejskiej sztuki i kultury. Zwróciła przy tym uwagę na interdyscyplinarny charakter działalności nagrodzonego, obejmujący zarówno historię, kulturę, politykę i filozofię.

Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej zwana potocznie „polskim Noblem” została w tym roku wręczona już po raz dwudziesty szósty. Laureatami zostają najwybitniejsi polscy naukowcy odznaczający się wyjątkowymi osiągnięciami nie tylko w polskiej, lecz ogólnoświatowej skali. Otrzymują oni nagrodę w wysokości 200 tysięcy złotych.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2016-2017