Kredyt studencki: wszystko co musisz wiedzieć!

27.01.2018 1 minuta na przeczytanie artykułu
Kredyt studencki

Studiowanie, nawet gdy odbywa się ono na państwowej uczelni, wiąże się z wieloma wydatkami. Student musi się utrzymać, a także mieć za co kupić niezbędne pomoce naukowe. Niestety nie wszystkich rodziców i studentów stać na pokrywanie takiego zobowiązania co miesiąc. Dla tych osób dobrym rozwiązaniem może okazać się kredyt, a konkretnie zaciągnięcie kredytu studenckiego, który cechuje się niskim oprocentowaniem dzięki dopłacie państwa.

 

Tego typu kredyt został wprowadzony w 1998 roku w celu ułatwienia dostępu do szkolnictwa wyższego. Kredyty są udzielane przez komercyjne banki: PKO Bank Polski S.A., Bank PEKAO S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., SGB-Bank S.A.

Prawo do zaciągnięcia kredytu studenckiego mają studenci i doktoranci, którzy rozpoczęli studia wyższe przed ukończeniem 25 roku życia. Regulują to zapisy Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.).

Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego można znaleźć dokładne informacje o tego typu kredycie. I tak na rok akademicki 2017/2018 należało ubiegać się o kredyt w terminie 15 lipca do 20 października 2017.

Kredyt – jak się ubiegać?

Aby ubiegać się o kredyt należy złożyć wniosek do jednego z wymienionych powyżej banków wraz z zaświadczeniem z uczelni lub jednostki naukowej o odbywaniu studiów. Bank wymaga także dostarczenia dokumentów do poręczenia kredytu, oświadczenia o aktualnej liczbie członków rodziny i oświadczenia o uzyskanych dochodach w poprzednim roku. Podstawą do uzyskania kredytu jest spełnienie kryterium dochodowego. Maksymalny dochód na osobę obecnie ustalony jest na poziomie 2.500 zł netto.

Gdy student nie spełnia wymogu banku co do zabezpieczenia spłaty kredytu, może się starać o takie poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego i o poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kredyt studencki udzielany jest na okres studiów i wypłacany do 6 lat. Zaś kredyt na studia doktoranckie wypłacany jest przez maksymalnie 4 lata. Transze kredytu wypłacane są przez 10 miesięcy roku akademickiego.

Możliwe są 3 rodzaje rat miesięcznych kredytu:

  • 600 zł – rata podstawowa

  • 800 zł lub 1000 zł – rata podwyższona

  • 400 zł – rata obniżona

Spłata kredytu rozpoczyna się 2 lata po zakończeniu studiów lub od terminu, w którym studia powinny być ukończone. Liczba rat do spłaty kredytu to dwukrotność liczby wypłaconych rat kredytu.

Anna Rogińska

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2016-2017