Kongres Liderów Rzeczypospolitej: 21 kwietnia 2017, PGE Narodowy

27.03.2017 1 minuta na przeczytanie artykułu

Artykuł redakcyjny

Fot. FIM

Już 21 kwietnia br. PGE Stadion Narodowy zgromadzi uczestników Kongresu Liderów Rzeczypospolitej. Organizatorami przedsięwzięcia są Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych oraz Instytut Inicjatyw Publicznych.

 

Ideą Kongresu Młodzieżowego jest stworzenie ośrodka debaty młodych w zakresie działalności publicznej, zawodowej i społecznej. Uczestnicy zostaną wyposażeni w wiedzę, która usprawni ich aktywność lokalną i będzie doskonałą okazją do rozwoju ich kompetencji.

Żyjemy w bardzo dynamicznych czasach i stoimy przed ogromnej wagi wyzwaniami. Od obecnych studentów, a przyszłych Liderów Rzeczpospolitej, zależy to w jakim kierunku Polska będzie się rozwijała. Kongres Liderów Rzeczpospolitej to okazja do poszerzenia swojej wiedzy oraz kształcenia umiejętności liderskich.

Ważnym aspektem wydarzenia jest zintegrowanie środowiska akademicko-studenckiego oraz zainspirowanie do aktywniejszych działań społecznych tak w kraju jak i regionie. Dodatkowo odbiorcy szkolenia będą mogli porozmawiać z ważnymi osobistościami polskiego życia publicznego, co przyczyni się do rozwoju postawy lidera. Pragniemy, aby ta platforma wymiany doświadczeń, jaką będzie kongres, przyczyniła się do nawiązania współpracy pomiędzy aktywnymi studentami z całej Polski.

Wśród poruszanych tematów znajdują się:

  • Jak się przygotować, aby z sukcesem wejść na rynek pracy
  • Zarządzanie zespołem
  • Jak czytać dzisiejsze media?
  • Motywacja w działaniu społecznym i zawodowym

Więcej informacji na stronie www.kongresliderowrp.pl  

Zapraszamy już dzisiaj!