Konferencje naukowe- jak wybrać najlepszą?

13.02.2019 2 minuty na przeczytanie artykułu

Podstawową formą promocji nauki są konferencje naukowe. Rozwijają one nie tylko życie naukowe, ale może przede wszystkim uczelnie, pracowników i studentów. Jednak wielość konferencji sprawia, ze ciężko znaleźć taką która nam odpowiada.

 

Konferencje są podstawowym działaniem naukowym, który ma za zadnie nie tylko rozwój ale i popularyzację nauki, Każda osoba zajmująca się nauką zawodowo, ale również bardziej hobbystycznie, spotkała się z konferencjami naukowymi organizowanymi przez konkretne uczelnie, stowarzyszenia i instytuty. Oczywiście najczęściej organizacją zajmują się uczelnie. Liczy się to bowiem do dorobku danej uczelni. I tu możemy napotkać zagrożenia jak i wiele plusów organizowania konferencji przez uczelnie. Zacznijmy od wad. To, że uczelnie chwalą się wielością konferencji nie oznacza, że konferencje te faktycznie są rzetelnie zorganizowane, a selekcja referatów i artykułów pozostawiają wiele do życzenia. Wynika, to z pewnego pędu do „organizacji” jak największej liczby konferencji. Ilość, a nie jakość staje się więc głównym wyznacznikiem dla organizatorów. Należy więc szczególną uwagę skupić na ilości konferencji orgaznizowanych przez daną instytucję, oraz na analizie publikacji pokonferencyjnych, z konferencji organizowanych wcześniej. Jednak uczelniane konferencje mają szczególne znaczenie dla studentów i pracowników danej jednostki. Często mogą oni zyskać nową wiedzą i umiejętności za rozsądną cenę. Cena konferencji jest bowiem często niewspółmierna do oferowanej jakości. Dobre duże konferencje krajowe często kosztują bowiem dużo więcej niż poważne zagraniczne konferencje. W porównaniu z zarobkami i stypendiami naukowymi koszty te są ogromne. Często, szczególnie młodych, a więc tych którzy najwięcej mogą skorzystać z danych konferencji, nie stać na wyjazd na konferencję, bądź muszą z szeregu interesujących i ważnych dla nich konferencji wybrać raptem dwie albo trzy, co utrudnia przyspieszenie rozwoju. Wiele uczelni i organizatorów konferencji próbuje więc stosować system ulg i zwolnień z opłat dla studentów, doktorantów i młodych pracowników naukowych. Mimo to często i tak koszty konferencyjne wydają się za drogie. Przecież na te koszty składają się nie tylko: udział w konferencji, wystąpienie i publikacja (zawarte w kosztach konferencyjnych) dochodzą do tego koszty zakwaterowania, wyżywienia i dojazdów. Sumując więc te koszty wychodzą dość spore sumy. Co więc zrobić, żeby umożliwić szerszy dostęp do konferencji? Należy poszerzyć bazę darmowych konferencji finansowanych ze środków ministerstwa. Dobrym również sposobem jest obniżenie kosztów publikacji, poprzez rezygnację (bądź przynajmniej umożliwieniem wyboru między formą wydania) z wydawnictwa w formie książkowej na rzecz e-booka. Kolejnym sposobem na „zejście” z kosztów jest znalezienie sponsora. Jednak niesie to za sobą spore zagrożenie. Istnieje bowiem możliwość zmienienia się konferencji naukowej w spotkanie marketingowe, co całkowicie zatraci charakter i powagę tej pierwszej.

Konferencje naukowe organizowane przez różnorakie stowarzyszenia będą cechowały się bardzo dużym praktycyzmem. Zarówno stowarzyszenia związane z towarzystwami naukowymi, albo innymi stowarzyszeniami jak zajmującymi się rozwojem regionalnym, czy pomocą osobą niepełnosprawnym. Instytucje te będą współfinansować te konferencje tylko tak jak wcześniej napisałem, zmuszą orientację na bardzo wąską dziedzinę nauki, albo praktycyzm. Oczywiście dla osób zajmujących się właśnie szczegółami danego zjawiska, oferta taka jest chyba najkorzystniejsza. Instytuty podobnie jak stowarzyszenia będą organizowały konferencję bardzo mocno ukierunkowana na praktyczne rozwiązanie danych zagadnień.

Jak więc wybrać konferencję? Czym się kierować. Na początku musimy określić nasze zainteresowania i priorytety. Następnie znaleźć interesujące nas konferencję i zacząć je analizować pod względem kosztów ale co szczególnie istotne pod względem ich „powagi”. Pomoże przy tym nie tylko analiza programu ale przede wszystkim wcześniejszych dokonań danej instytucji odnośnie do konferencji naukowych. Ważnym jest też analiza, czy nie bardziej nam się opłaca udział w konferencji zagranicznej, gdzie koszt całkowity jest bardzo zbliżony do konferencji krajowej a zyski dużo większe. Apelujmy również o wzrost dofinansowania na te przedsięwzięcia.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2018-2019