Konferencja czy Kongres? Na jakie wydarzenie naukowe warto się wybrać

19.04.2019 2 minuty na przeczytanie artykułu

Jednym z wielu obowiązków doktoranta jest uczestnictwo w odbywających się wydarzeniach naukowych.

Wśród nich można wyróżnić:

  • śniadania naukowe – dyskusje toczone przez uczestników na wcześniej wybrany temat,
  • konferencje naukowe – spotkania przedstawicieli instytucji naukowych lub organizacji badawczych zorganizowane w celu podjęcia dyskusji nad określoną ideą i wymiany doświadczeń badawczych,
  • oraz kongresy naukowe, które odróżnia od konferencji cykliczność spotkań (zwykle raz do roku lub raz na dwa lata).

Niestety, dysponując ograniczonym czasem nie można wziąć udziału we wszystkich interesujących nas spotkaniach. Nasuwa się zatem pytanie w jaki sposób z morza wydarzeń naukowych wyłowić te, które będą najbardziej wartościowe?

Sam proces wyszukiwania informacji o zbliżających się konferencjach nie jest zbyt skomplikowany. Często na uczelniany adres e-mail wysyłane są różne zaproszenia, wiadomości nierzadko przekazywane są także pocztą pantoflową przez zaprzyjaźnionych badaczy, poza tym stosowne ogłoszenia pojawiają się również na portalach społecznościowych i witrynach internetowych instytucji naukowych. Istnieją również serwisy agregujące informacje o konferencjach – za przykład może posłużyć Conal1), który umożliwia wyszukiwanie w oparciu o tematykę oraz lokalizację geograficzną konferencji. Przydatna w zdobywaniu informacji może być także usługa Alerts, dzięki której ,,możesz otrzymywać e-maile, gdy w wyszukiwarce Google pojawią się nowe wyniki związane z wybranym tematem”2).

Niestety doktoranci nie dysponują zdolnością bilokacji dlatego konieczne staje się dokonywanie selekcji wydarzeń,  w których chcemy wziąć udział. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na organizatora konferencji. Czy jest to znany uniwersytet, towarzystwo naukowe czy też mniejsza szkoła wyższa. Należy wystrzegać się podmiotów niezwiązanych ze światem nauki i nie mających doświadczenia w organizacji tego typu imprez. Następnie zwróć uwagę na tytuł konferencji – czy nie jest zbyt pojemny i ogólny. Zwykle takie wydarzenia nie są zbyt wartościowe, a poruszana tematyka stanowi pretekst  do pozyskania funduszy przez organizatorów. Na koniec zwróć uwagę na mówców. Czy wśród nich znajdują się naukowcy, których pragniesz spotkać, czy też z większością z nich miałeś już do czynienia i jesteś w stanie przewidzieć o czym będą mówić. Warto także przeanalizować koszty samego wyjazdu i opłaty wpisowej – zastanów się, czy potencjalne korzyści są warte tej ceny.

Ostatnim etapem jest samo uczestnictwo w konferencji naukowej. Konieczne jest logistyczne zaplanowanie całej wyprawy, wraz z ewentualnym noclegiem oraz przygotowanie referatu, który wygłosi się podczas spotkania. Początkowo może to być dość stresujące, ale pamiętaj, że wszyscy na początku bali się tak samo zanim wygłaszanie prezentacji stało się rutyną.

Udział w wydarzeniach naukowych jest niezwykle cenny. Możliwość pochwalenia się wynikami badań zawsze pozytywnie wpływa na motywację badacza, szczególnie gdy widzi żywe zainteresowanie wśród swoich kolegów, a trwające dyskusje z pewnością wzbogacą sposób w jaki postrzega on dane zagadnienie. Warto również wspomnieć, że konferencje oraz kongresy stanowią znakomitą okazję do nawiązania nowych znajomości badawczych i networkingu. Nie należy jednak przesadzać – zdaniem autora cztery konferencje naukowe w ciągu roku w zupełności wystarczą. A zatem pozostaje jedynie życzyć, aby wszystkie wybory okazały się trafne, wzbogaciły wiedzę ich uczestników i umożliwiły poznanie wielu ciekawych ludzi.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2018-2019

   [ + ]

1. Conal Conference Alerts, https://conferencealerts.com, 22.12.2018
2. Tworzenie Alertu, https://support.google.com/websearch/answer/4815696?hl=pl, 22.12.2018.