Kierunek studiów a możliwość wykonywania danej profesji

19.05.2019 2 minuty na przeczytanie artykułu

Przy decyzji o wyborze określonej ścieżki edukacyjnej warto wziąć pod uwagę to, że niektóre studia umożliwiają późniejsze wykonywanie szeregu różnych zawodów, nie zamykając przy tym dowolności poprowadzenia własnej kariery.

Istnieją zawody, które wymagają ukończenia odpowiednich studiów. Taka sytuacja wiąże się z troską o jak najwyższą jakość wykonywanych usług oraz troską o późniejszych klientów. Są bowiem takie branże w których ewentualna niekompetencja może skutkować nadzwyczaj przykrymi konsekwencjami.

Sztandarowym przykładem profesji w której ukończone studia są kluczowe jest branża medyczna. Osoby decydujące się na podjęcie pracy lekarza, co całkowicie zrozumiałe, muszą posiadać stosowne wykształcenie. Ogromna większość pracuje potem w swoim zawodzie. Bardzo podobnie postępują absolwenci architektury. Nieco inna sytuacja jest natomiast w kwestii kształcenia pielęgniarek. Tutaj bardzo często osoby z takim wykształceniem decydują się na inną niż klasyczna praca w szpitalu. Prowadzą np. własną działalność bądź opiekują się osobami starszymi indywidualnie. Warto zauważyć, że wykształcenie pielęgniarskie w Polsce jest respektowane również za granicą. To z kolei otwiera wielkie możliwości w krajach Europy Zachodniej posiadających deficyt personelu medycznego.

Kolejnym podręcznikowym przykładem studiów otwierających bramę do wielu różnych profesji jest prawo. Jego absolwenci mogą nie tylko podejmować po procesie i egzaminie aplikacyjnym zawody zarezerwowane dla tej dziedziny takie jak sędzia, adwokat, radca czy komornik o czym pisaliśmy już na łamach istotnie.pl. Prawnicy mają również otwartą drogę do wielu stanowisk związanych z prawem bankowym czy podatkowym. Dokument potwierdzający ukończenie studiów prawniczych może okazać się zatem niezwykle przydatny. Na wielu stanowiskach kierowniczych mile widziany jest również dyplom kierunków ekonomicznych. Doktorat z tej dziedziny zwalnia np. z konieczności zdawania egzaminu na zasiadanie w radzie nadzorczej spółek skarbu państwa. Z podobnych przyczyn warto pomyśleć o ewentualnym podjęciu studiów MBA bądź innych pozwalających na późniejsze otrzymanie certyfikatu takiego jak Association of Chartered Certified Accountants bądź Certified in Financial Forensics.

Oczywiście w dobie współczesnej, coraz wyższej mobilności zawodowej, ukończenie któregoś z takich kierunków nie nakazują podjęcia którejś z wymienionych profesji. Wciąż można będzie po uzyskaniu dyplomu podjąć pracę np. w marketingu czy HR bądź rozpocząć własną działalność dotyczącą zupełnie innej branży.

Jednak ukończenie takich studiów znacznie pomaga w objęciu któregoś zawodu wymagającego pochwalenia się konkretnym dyplomem. Zatem zanim zdecydujemy się na wybór określonego kierunku warto wziąć pod uwagę taki, który może być niezbędny do podjęcia któregoś z zawodów. Nigdy bowiem nie wiadomo co spotka nas w życiu i jakie oferty pracy otrzymamy.

Należy pamiętać, że lista zawodów wymagających uprzednio ukończonych studiów czy kursów o odpowiednim charakterze może ulec zmianie. Swego czasu sporo mówiło się o deregulacji zawodów prawniczych takich jak adwokat czy radca prawny, niemniej plany te spaliły na panewce. Być może dyskusja taka powróci w przyszłości.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2018-2019