Katedra Ekologii Stosowanej UŁ z prestiżowym statusem Katedry UNESCO

12.10.2018 2 minuty na przeczytanie artykułu

Artykuł redakcyjny

Katedra Ekologii Stosowanej UŁ uzyskała status Katedry UNESCO. Łódzcy ekohydrolodzy od lat działają na arenie międzynarodowej, m.in. szkoląc specjalistów z Afryki, Azji, Ameryki Południowej i Europy. Ich działalność doprowadziła już do powstania Afrykańskiego Centrum Ekohydrologii.

Tym samym Katedra Ekologii Stosowanej UŁ znalazła się w prestiżowej sieci Katedr UNESCO, której celem jest wspomaganie wymiany wiedzy, badań naukowych, szkoleń i współpracy międzyuczelnianej oraz promowanie solidarności akademickiej na świecie – poinformował rzecznik Uniwersytetu Łódzkiego Paweł Śpiechowicz.

Międzynarodowy Program Sieci Katedr UNESCO (University Twinning and Networking – UNITWIN/UNESCO CHAIRS) działa od 1992 r. Według danych z początku tego roku, zrzesza ona 711 Katedr UNESCO, z czego 140 poświęconych jest naukom przyrodniczym. W Polsce takich Katedr jest 10.

Uzyskanie statusu Katedry UNESCO to wyjątkowe wyróżnienie na arenie międzynarodowej. Stawia naszą Katedrę w prestiżowym gronie jednostek ściśle współpracujących z tą organizacją – ocenił kierownik Katedry Ekologii Stosowanej UŁ, prof. dr hab. Maciej Zalewski.

Od Katedr UNESCO oczekuje się innowacyjności w badaniach naukowych i programach kształcenia oraz współtworzenia wiedzy potrzebnej w mierzeniu się z aktualnymi wyzwaniami.

Do ich zadań należy m.in. pełnienie roli doradczej przy opracowywaniu polityki edukacyjnej, naukowej i kulturalnej, a także budowanie współpracy między uczelniami, decydentami i społeczeństwem, promowanie różnorodności kulturowej i równości płci. Obecnie ważnym zadaniem Katedr UNESCO jest przyczynianie się do realizacji Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030.

Zdaniem naukowców wyróżnienie łódzkiej Katedry było możliwe dzięki długoletniej współpracy z Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk (ERCE PAN) w Łodzi. Współpraca obu jednostek dotyczy nie tylko obszaru badawczo-rozwojowego, lecz również edukacji oraz transferu wiedzy z zakresu ekohydrologii na terenach krajów rozwijających się. To ostatnie było możliwe m.in. dzięki programowi Polish-Aid, finansowanemu ze środków polskiego MSZ.

Według prof. Zalewskiego trwający niemal pięć lat program przyniósł już efekty. Na terenie Etiopii skonstruowano ekohydrologiczne obszary demonstracyjne. Są one powszechnie dostępne dla władz lokalnych oraz miejscowych rolników. Stworzono także podstawy organizacyjne dla utworzenia, działającego pod auspicjami UNESCO Afrykańskiego Centrum Ekohydrologii. Otwarto je w 2017 r. Dyrektorem Centrum został dr Yohannes Zerihun Negussie, który dekadę wcześniej był stażystą w Łodzi.

Szkolenia talentów

Drugim obszarem działalności KES UŁ i ERCE PAN jest szkolenie młodych kadr z innych państw w zakresie ekohydrologii i zrównoważonego zarządzania środowiskiem wodnym.

„Bardzo ważnym elementem naszej działalności jest nie tylko rozwój ekohydrologii poprzez prowadzenie badań i organizowanie sympozjów, lecz również transfer wiedzy poprzez szkolenie specjalistów z krajów rozwijających się. Oni najlepiej znają lokalne problemy i są w stanie wdrażać wypracowane przez nas innowacyjne rozwiązania” – ocenił prof. Zalewski.

W trakcie ponad 20-letniej działalności Katedry Ekologii Stosowanej UŁ doświadczenie zdobyło ponad 30 stażystów z Afryki, Azji, Ameryki Południowej i Europy. Rezultatem tej działalności było zorganizowanie centrum w Afryce i otwarcie Centrów Ekohydrologii w Portugalii w 2009 r. oraz dwa lata później w Indonezji.

Ekohydrologia to nauka integrująca wiedzę ekologiczną i hydrologiczną. Umożliwia zrozumienie procesów zachodzących w środowisku i opracowanie nowych metod poprawy stanu środowiska, które obecnie nazywane są biotechnologiami ekologicznymi. Istotą tych innowacyjnych metod jest wykorzystanie własności ekosystemów jako narzędzia do poprawy stanu środowiska i budowania zrównoważonego rozwoju.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl