Karta kredytowa: jak z niej korzystać, żeby uniknąć płacenia odsetek?

16.12.2017 4 minuty na przeczytanie artykułu

pixabay.com

Nieodpowiedzialne korzystanie z karty kredytowej może być pierwszym krokiem do wpadnięcia w spiralę zadłużenia. Z kolei karta kredytowa używana w rozsądny sposób może stać się bardzo przydatnym produktem finansowym. Trzeba jednak wiedzieć, jak z niej korzystać, żeby kosztowało nas to jak najmniej.

Jak sama nazwa wskazuje, płacąc kartą kredytową kupujemy na kredyt. Oznacza to, że nie wydajemy naszych pieniędzy, które zgromadziliśmy na koncie bankowym, ale korzystamy z przyznanego nam przez bank kredytu w określonej wysokości, czyli z tzw. limitu kredytowego.

Jak kredyt, to i jest oczywiście oprocentowanie. Zgodnie z prawem, stawka oprocentowania takiego kredytu na karcie może maksymalnie wynosić czterokrotność stopy lombardowej NBP. Aktualnie może to więc być 10 proc. To niemało.

Karta kredytowa rozliczana w cyklach

Jest jednak sposób, aby nie płacić odsetek od naszego kredytu na karcie. Wystarczy zawsze spłacać zadłużenie w wyznaczonym terminie, tj. w ramach tzw. okresu bezodsetkowego, którego dokładna długość jest ustalona w umowie z bankiem, ale na ogół wynosi on ok. 51 – 55 dni. Jest to okres, w którym klient może dokonywać płatności, korzystając z nieoprocentowanego kredytu.

Jak więc spłacać kartę, aby uniknąć płacenia odsetek? Najpierw musimy zdać sobie sprawę z tego, że każda karta kredytowa rozliczana jest w tzw. cyklach. Pamiętajmy, że taki cykl rozliczeniowy jest okresem trwającym ok. jednego miesiąca, ale niekoniecznie trwa on od pierwszego do ostatniego dnia kalendarzowego danego miesiąca. Bank przy zawieraniu umowy o kartę kredytową często daje nam do wyboru jeden z kilku dni w miesiącu, w którym nasz okres rozliczeniowy będzie się kończył (a następnego dnia zaczynał kolejny). Może to być np. 2., 5. czy 25. dzień każdego miesiąca. W niektórych miesiącach zakończenie okresu rozliczeniowego może przesunąć się o 1 – 2 dni ze względu na przypadające święto czy weekend. Wybór dnia zakończenia okresu rozliczeniowego jest o tyle ważny, że jest z nim powiązany także najważniejszy termin związany z użytkowaniem karty kredytowej, czyli dzień jej spłaty. Warto zatem wybrać taki termin zakończenia cyklu rozliczeniowego naszej karty, aby termin spłaty karty następował wtedy, gdy mamy na to wystarczające środki, czyli np. tuz po otrzymywania wynagrodzenia.

Po zakończeniu okresu rozliczeniowego bank przygotuje i wyśle nam wyciąg z rachunku karty kredytowej, czyli wykaz wszystkich operacji dokonanych w trakcie ostatniego cyklu na karcie, obciążeń i spłat, a także obowiązkowych comiesięcznych opłat za użytkowanie karty.

W takim comiesięcznym wyciągu, będzie również określony, wcześniej wspomniany, termin spłaty karty. Na ogół bank daje nam możliwość wyboru, czy chcemy spłacić całe zadłużenie na karcie, czy tzw. kwotę minimalną, czyli najmniejszą sumę, jaką należy wpłacić w danym miesiącu, aby bank uznał zobowiązanie za uregulowane. Decydując się na spłatę tylko kwoty minimalnej, musimy jednak mieć świadomość, że od reszty niespłaconej kwoty z ostatniego wyciągu bank będzie naliczał nam odsetki.

Spłata w okresie bezodsetkowym

No właśnie, przejdźmy do najważniejszej zasady użytkowania karty kredytowej: nie zapłacimy odsetek od naszego kredytu na karcie, tylko pod warunkiem, że spłacimy ją co do złotówki w tzw. okresie bezodsetkowym. Składają się na niego dwa etapy: pierwszy to – opisany powyżej – miesięczny cykl rozliczeniowy, zakończony wygenerowaniem wyciągu z rachunku karty, natomiast drugi etap to okres na spłatę zaciągniętego kredytu bez odsetek, który jest liczony od dnia otrzymania wyciągu podsumowującego cykl rozliczeniowy karty do terminu spłaty karty. Jeśli więc nasz okres bezodsetkowy, zgodnie z umową z bankiem, wynosi np. 55 dni, to oznacza, że po zakończeniu 30-dniowego cyklu rozliczeniowego i otrzymaniu wyciągu, mamy jeszcze 25 dni na bezodsetkową spłatę zadłużenia, czyli wszystkich transakcji, jakich dokonaliśmy w ciągu 30-dniowego  cyklu.

Przekroczenie terminu spłaty karty choć o jeden dzień będzie jednoznaczne z tym, że bank zacznie naliczać nam odsetki od momentu dokonania danej transakcji, czyli od momentu powstania zadłużenia. Dlatego właśnie spłacanie karty w ciągu okresu bezgotówkowego tak bardzo się opłaca. Warto dodać, że wiele banków oferuje usługę automatycznej spłaty zadłużenia na karcie kredytowej z wykorzystaniem polecenia zapłaty. Jeśli na rachunku bankowym znajdują się środki wystarczające na spłatę pełnej kwoty zadłużenia, to wówczas bank pobierze automatycznie pełną kwotę. Jeśli natomiast wartość środków zgromadzonych na rachunku jest niższa niż pełna kwota rozliczenia, to zostanie pobrana jedynie kwota minimalna.

Odsetki od transakcji gotówkowych

Kolejna zasada, o której warto pamiętać, korzystając z karty kredytowej, brzmi: okres bezodsetkowy nie dotyczy transakcji gotówkowych. Oznacza to, że za wypłatę gotówki z bankomatu bank od razu naliczy odsetki (czyli od chwili wypłaty gotówki z bankomatu, do dnia wygenerowania wyciągu z karty kredytowej za okres, w którym ta wypłata nastąpiła, oraz od dnia wygenerowania wyciągu do dnia faktycznej spłaty zobowiązania) i jeszcze dodatkowo prowizję za tego typu transakcję. Na ogół jest to ok. 3 – 4 proc. wartości transakcji, ale nie mniej niż 5 – 10 zł.

Jak wspomniano powyżej, dokonywanie transakcji gotówkowych kartą kredytową może okazać się bardzo kosztowne. Warto zatem mieć tego świadomość i dwa razy zastanowić się, zanim użyjemy naszej karty kredytowej  w tym celu.

Opłaty za użytkowanie karty

Zawierając umowę o kartę kredytową, musimy zwrócić uwagę na kilka ważnych elementów. Przede wszystkim musimy dokładnie przeanalizować umowę. Powinniśmy zwrócić uwagę nie tylko na oprocentowanie karty, bo jak widać, ponoszenia kosztów z tego tytułu da się uniknąć, ale również musimy przyjrzeć się pozostałym opłatom za użytkowanie „kredytówki”, takim jak: opłata za wydanie karty oraz opłata miesięczna lub roczna za jej użytkowanie. Banki często zwalniają jednak z tej ostatniej pod warunkiem wykonania przez klienta określonej liczby transakcji kartą lub transakcji na określoną kwotę. Tabelę wszystkich opłat znajdziemy w naszej umowie, a także na stronie internetowej banku. Warto zatem porównać kilka ofert i wybrać tę, która będzie dla nas najkorzystniejsza.

Korzystanie z karty kredytowej, jeśli tylko będziemy pamiętać o powyższych zasadach, może okazać się bardzo wygodne. Karta kredytowa umożliwia  nam łatwy i szybki dostęp do środków podczas płacenia za codzienne zakupy, ale także w sytuacjach awaryjnych lub podczas dokonywania płatności tam, gdzie inaczej tego zrobić nie można, np. w niektórych zagranicznych sklepach internetowych, liniach lotniczych, czy serwisach pośredniczących w rezerwacji nieruchomości. Płaćmy nią jednak rozsądnie i nigdy nie wydawajmy więcej, niż będziemy w stanie spłacić. Inaczej może to skończyć się popadnięciem w długi, z których ciężko nam później będzie wyjść.