Kariera naukowa może być atrakcyjna

17.02.2019 2 minuty na przeczytanie artykułu

Wiele osób po skończonych studiach chciałoby jak najszybciej opuścić uczelniane mury. Inni wręcz przeciwnie, choć obawiają się czy praca naukowa rzeczywiście okaże się spełnieniem ich marzeń. Tymczasem kariera badawcza naprawdę może mieć wiele zalet.

Główną zaletą pracy na uniwersytecie powinna być okazja do zgłębiania otaczającego świata. To zarazem główna motywacja badacza – zrozumienie danego wycinka rzeczywistości. Jeśli ktoś decyduje się na pracę naukową przede wszystkim z innych pobudek to należy przypuszczać, iż w dłuższej perspektywie trudno będzie mu po wielu latach dalej pasjonować się swoją profesją.

Jednak kariera naukowa to także okazja do rozwijania siebie również na innych polach. Potencjalną korzyścią może być możliwość brania udziału w rozmaitych przedsięwzięciach na szczeblu międzynarodowym. Wyjazdy studyjne, konferencje czy wymiany akademickie to nie tylko okazja to poszerzenia swoich zainteresowań badawczych, ale też poznania innych kultur czy odwiedzenia wyjątkowych miejsc.

Inną istotną dla wielu cechą pracy naukowca jest korzystanie z elastycznego czasu pracy. Dużo obowiązków można wykonywać w domu, a czas spędzony na uniwersytecie odpowiednio dopasować do swoich preferencji. Kariera naukowa nie wymaga całkowitego wyłączenia swej aktywności na innych polach – pozwala na rozwijanie pasji czy podjęcie np. pracy doradczej w instytucjach publicznych. Tym samym daje okazję do nowych doświadczeń.

Co więcej, w przypadku naukowców możliwa jest daleko posunięta mobilność zawodowa – często mogą pracować na różnych uczelniach jednocześnie, a nawet gościnnie prowadzić zajęcia poza granicami kraju. W tym kontekście warto wspomnieć o innej atrakcyjnej cesze pracy badacza – nieustannej możliwości uzyskania stypendiów czy grantów będących nie tylko silną motywacją do dalszej pracy, ale też cenną pomocą finansową.

Co dzień coś nowego

Praca naukowa stwarza także okazję, niestety nie zawsze przez wszystkich do końca wykorzystaną, do przeciwdziałania rutynie. Szerokie spektrum dziedzin i możliwość interdyscyplinarności badań naukowych powoduje, iż współcześni naukowcy nie muszą nieustannie robić tego samego. Wręcz przeciwnie, taka aktywność wymaga ciągłego dokształcania się, poznawania nowych ludzi czy realizacji coraz śmielszych projektów.

Oczywiście kariera naukowa oznacza także prestiż. I to niekoniecznie w wąskim gronie specjalistów, ale daje szansę na popularyzację nauki wśród całego społeczeństwa. Naukowcy cieszący się dużym autorytetem mogą (choć nie muszą) występować w mediach, wydawać książki czy zabierać głos w sprawach publicznych. Są zatem istotną częścią debaty publicznej, kształtują opinie innych i działają na rzecz budowania świadomości obywateli.

Warto zauważyć, że kariera naukowa nie oznacza jednej ścieżki – każdy może wybrać to co ceni najbardziej. Osoby uzdolnione dydaktycznie wybiorą przede wszystkim pracę ze studentami, ludzie mający zmysł badacza będą realizować rozmaite projekty od pisania klasycznych książek monograficznych po raporty badawcze.

Analizując wszystkie te walory można stwierdzić, że praca naukowa w istocie jest bardzo atrakcyjną profesją. Choć z pewnością nie jest ona przeznaczona dla wszystkich, to warto wziąć ją pod uwagę tworząc swoje plany na przyszłość.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2018-2019