Jak zarządzać własnym miesięcznym budżetem przy wykorzystaniu usług bankowych. Zarządzanie przez klikanie

15.05.2017 2 minuty na przeczytanie artykułu

Artykuł redakcyjny

pixabay.com

Współczesna bankowość to nie tylko suchy wyciąg operacji z konta. To także możliwość zarządzania domowym budżetem za pomocą zaawansowanych narzędzi informatycznych, oferowanych w formie dostępnej dla każdego użytkownika.

 

W erze dużej konkurencji między bankami skończyły się czasy, gdy podstawowym, comiesięcznym zadaniem przeciętnego Kowalskiego było czekanie na kolejne podwyżki opłat za prowadzenie rachunku. Teraz to instytucje finansowe inwestują grube miliony w to, by nie tylko pozyskać klienta skuteczną reklamą, ale również żeby zatrzymać go, oferując mu coś więcej niż tylko nisko oprocentowane konto z kartą płatniczą. Tak oto do technologii bankowych dołączyły funkcje, pozwalające użytkownikom na efektywne zarządzanie miesięcznym budżetem. Dziś takie opcje ma już każdy szanujący się bank w Polsce.

Historia w grupach

Internet i używanie karty płatniczej to warunek niezbędny do tego, by wreszcie skończyć z rozpisywaniem wydatków na kartce papieru. Usługi związane z zarządzaniem i analizą struktury wydatków są bowiem zaszyte w internetowej wersji kont bankowych. Obecnie wszystkie ogólnopolskie banki wdrożyły – zazwyczaj darmowe – programy pozwalające zobaczyć ich użytkownikom dużo więcej niż tylko historię wpłat i wypłat z rachunku. Aplikacje te, podpięte pod bieżące operacje na koncie, automatycznie grupują dane wydatki w poszczególne kategorie np. żywność, ubrania, kultura, paliwo, kredyt. W jaki sposób? Programy analizują tzw. kody MCC, opisujące profil działalności punktów realizujących płatność kartą. Oczywiście, zdarza się, że np. na stacji benzynowej zrobimy szybkie zakupy na kolację, a algorytm zapisze to jako wydatki na paliwo. Wówczas nie pozostaje nic innego, jak ręcznie zmienić kategorię danej płatności.

Wykresy i SMS-y

Przed rozpoczęciem korzystania z programów analizujących przepływy na koncie, warto określić sobie swój własny dzień miesiąca rozpoczynający okres budżetowy – najczęściej jest to dzień, w którym zwykle otrzymujemy np. wypłatę pensji lub stypendium – wówczas mamy większą przejrzystość dynamiki zmian w poziomie naszych oszczędności. Pogrupowane zestawienie przychodów, jak i przede wszystkim wydatków, w aplikacjach bankowych prezentowane jest nie tylko w formie suchych liczb, ale i wykresów, uwzględniających np. plany wydatkowe na dany miesiąc, jakie założyliśmy sobie na całość płatności lub na jego poszczególne kategorie. Systemy pozwalają na ustawienie wysyłania powiadomień sms-em lub e-mailem w razie przekroczenia poszczególnych progów budżetowych. Przypięty do konta menedżer potrafi w taki sam sposób przypominać o zbyt szybkim, w porównaniu do ubiegłych miesięcy, drenażu konta lub sugerować wychodzące cykliczne przelewy (np. opłaty za prąd czy czynsz). Bankowcy przekonują, że użytkownicy intensywnie korzystający z tego typu rozwiązań podejmują bardziej racjonalne decyzje zakupowe. Ma to też inne, psychologiczne tło: osoby używające nowoczesnych technologii bankowych traktują oszczędzanie – dzięki atrakcyjnej formie graficznej aplikacji i bieżącej aktualizacji wydatków – nie jako bolesne odkładanie grosza do skarbonki a jako element gry społecznościowej. Tym bardziej, że niektóre banki dają możliwość porównywania własnych wyników oszczędzania i wydatków do osób o podobnym profilu.

Wakacje z automatu

Współczesne rozwiązania bankowe pozwalają także na bieżąco zarządzać nadwyżkami budżetowymi i tworzyć własne fundusze celowe – np. subkonta na wyjazd wakacyjny, na które na koniec każdego okresu rozliczeniowego wpływa ustalona kwota (o ile istnieją  wolne środki na rachunku). Banki dają również możliwość automatycznego przelewania wolnych środków na lokaty, oprocentowane znacznie wyżej niż tradycyjne konto oszczędnościowe. Można także, rozwijając rachunek o np. konto maklerskie, inwestować nadwyżki budżetowe na giełdzie czy kupować certyfikaty funduszy wyspecjalizowanych w tego typu inwestycjach. To już jednak narzędzia dla tych, którzy podstawowe funkcje zarządzania finansami z pomocą technologii bankowych mają w małym palcu oraz posiadają szeroką wiedzę dotyczącą inwestycji finansowych.