Jak wykorzystać umiejętności zdobyte na uczelni w przyszłej karierze?

24.02.2019 2 minuty na przeczytanie artykułu

Szkoła wyższa to nie tylko miejsce zdawania kolejnych egzaminów, ale także miejsce w którym student spędza mnóstwo swojego czasu. Co zrobić, aby był to okres spędzony możliwie efektywnie w kontekście przyszłej kariery zawodowej?

Pierwszą nasuwającą się możliwością jest okazja do zawiązania nowych znajomości. W istocie to jeden z najważniejszych pozanaukowych czynników przemawiających za podjęciem studiów. Networking zdecydowanie ułatwia późniejsze poruszanie się na rynku pracy, a także wskazuje możliwości na dalsze poprowadzenie swojej drogi zawodowej. Co więcej, znajomości zawarte na studiach są

Innym ważnym elementem, choć niestety zaniedbanym na wielu uczelniach, jest nauka języków obcych. Studia to okres w którym opanowanie języka przychodzi znacznie łatwiej niż później – kiedy umysł jest już starszy, a czas pochłaniają obowiązki rodzinne czy zawodowe. Dlatego właśnie studenci powinni postawić przede wszystkim na dokształcanie się w tej dziedzinie. Badania jednoznacznie wskazują, że lepsza znajomość języków obcych bezpośrednio przekłada się na wyższe wynagrodzenie. Ponadto, kompetencje językowe to warunek konieczny do zagranicznego wyjazdu. Tu należy zaznaczyć, że wymiany studenckie czy zagraniczne stypendia to również coś co znacznie wzbogaca nasze CV i buduje doświadczenie przydatne w późniejszej karierze. Tym bardziej cenne, iż w późniejszym życiu trudno o organizację podobnych przedsięwzięć, gdy przed wyjazdem powstrzymuje nas praca na pełen etat czy obowiązki domowe.

Kolejnym aspektem na którym warto się skupić jest myślenie projektowe. Współczesny rynek pracy coraz częściej wymaga umiejętności odnalezienia się w danym procesie i zdolności doprowadzenia go do szczęśliwego końca wraz z całym zespołem. Praca w grupie to podstawa w wielu zawodach. Przygotować do tego może nas natomiast zaangażowanie w organizacjach studenckich czy działalność w samorządzie. Oprócz wspomnianego networkingu, to także dobry poligon doświadczalny w kontekście pracy z dokumentami czy zarządzaniem finansami.

Działanie w grupie w ramach konkretnego przedsięwzięcia wymaga również samodyscypliny. To także cecha, o którą warto szczególnie zadbać podczas swojej drogi akademickiej. To właśnie na studiach kończy się tradycyjna kontrola nauczycieli w postaci kartkówek czy licznych testów, a zaczyna własna odpowiedzialność za bieżące przygotowanie. Samodyscyplina przydatna jest także w życiu prywatnym.

Czego jeszcze praktycznego powinniśmy nauczyć się na każdych studiach? Zachowania otwartego umysłu na różne argumenty i umiejętności słuchania innych. To szczególnie przydatne w twórczych zawodach w których współpraca i otwarcie na idee innych ludzi znacznie przybliża nas do końcowego sukcesu. Co więcej, dzięki temu można stworzyć naprawdę unikalną, nieszablonową wartość – np. produkt bądź usługę.

Studia stanowią także okazję do nabywania bardziej konwencjonalnych umiejętności. Taką jest niewątpliwie zdolność szybkiego czytania i przyswajania informacji. Nauka kształtuje naszą pamięć i czyni zapamiętywanie łatwiejszym. Nie trzeba pisać o tym jak bardzo przydatne jest to w codziennym życiu każdego dorosłego człowieka.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2018-2019