Jak Polacy mówią po angielsku? Na tle świata nieźle, choć spadamy w rankingu

21.11.2017 1 minuta na przeczytanie artykułu

Polska zajmuje 11. miejsce w rankingu państw najlepiej posługujących się językiem angielskim. Choć zdobyliśmy więcej punktów niż w zeszłym roku to w zestawieniu spadliśmy o jedną pozycję. Mimo tego wciąż znajomość angielskiego wśród Polaków raport EF EPI określa mianem „wysokiego”.

Pierwsze miejsce zajęła Holandia. Na dalszych miejscach znalazły się państwa skandynawskie – Szwecja, Dania i Norwegia. Państwa europejskie znajdujące się na wyższych pozycjach niż Polska to również Finlandia, Luksemburg, Niemcy i Austria. Najsłabiej z angielskim radzą sobie obywatele Hiszpanii, Francji i Włoch oraz państwa Europy Wschodniej – Rosja i Ukraina.

Najlepiej w rankingu zaprezentowało się centrum Polski czyli województwa łódzkie i mazowieckie. W podziale na miasta najlepiej wypadła Warszawa, która osiągnęła wynik lepszy niż średnia ogólnokrajowa. Kolejne miejsca zajęły Gdańsk, Wrocław i Poznań. Według raportu zarówno w skali Polski jak i świata lepszymi umiejętnościami językowymi mogą pochwalić się kobiety.

W większości państw największe postępy w nauce języka są odnotowywane na niższych bądź wyższych szczeblach edukacji. Największe skoki wyników są między 13 a 14 rokiem życia oraz 18 i 19 lat. Nasz kraj stanowi wyjątek. Jak czytamy w raporcie, polscy uczniowie wyjątkowo na tle innych osiągają stałą poprawę rezultatów z roku na rok. Nie oznacza to jednak, że nie ma różnicy między poszczególnymi pokoleniami – badania wskazują, że obecni 15-latkowie mają podobne kompetencje językowe co 20-letni Polacy. Podobnie jak na całym świecie, tak i nad Wisłą badani osiągają dużo lepsze wyniki w słuchaniu języka niż czytaniu ze zrozumieniem. Z pierwszego polscy piętnastolatkowie uzyskują średnio poziom B1, z drugiego niższy o jeden stopień – A2.

Raport Education First English Proficiency Index (EF EPI) powstaje na podstawie analiz grupy około miliona osób z 80 państw. To największe coroczne zestawienie dotyczące znajomości języka angielskiego na świecie. Biorąc pod uwagę poprzednie sześć edycji, Polska osiągnęła najwyższą lokatę w 2014 roku zajmując 6. miejsce i osiągając status „bardzo wysokiej” znajomości angielskiego.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2016-2017