Jak poradzić sobie z problemem bycia w dwóch miejscach jednocześnie? O możliwościach indywidualnego studiowania

20.09.2018 2 minuty na przeczytanie artykułu

Bezpłatne podjęcie drugiego kierunku bądź wczesna aktywność zawodowa to kusząca propozycja dla wielu studentów, którzy chcą poszerzać swoje kompetencje. Co jednak zrobić gdy obfity plan zajęć wymaga przebywania w dwóch miejscach jednocześnie?

Pierwszą możliwością jest skorzystanie z tzw. Indywidualnej Organizacji Studiów. Choć mogą się o nią ubiegać przede wszystkim studenci mający trudną sytuację rodzinną bądź zawodową, to często uczelnie również respektują go w przypadku studiowania dwóch kierunków. IOS umożliwia studiowanie poza standardowym planem zajęć: student ma prawo indywidualnie ustalać termin i sposób zaliczenia z prowadzącym, który niekiedy może zgodzić się na inny sposób uczęszczania na zajęcia czy nadzwyczajną formę egzaminu. Wniosek o IOS powinien zostać złożony na początku roku akademickiego. Rozpatrywany jest przez dziekana bądź kierownika studiów do którego należy ostateczna decyzja. Warunkiem jest ukończenie pierwszego roku studiów. Należy jednak zauważyć, że IOS nie jest dostępny na wszystkich polskich uczelniach. Nie można go otrzymać np. na Uniwersytecie Warszawskim.

Indywidualny Tok Studiów

Inną drogą jest uzyskanie Indywidualnego Toku Studiów. Jest on jednak dostępny wyłącznie dla najlepszych studentów ze stosunkowo wysoką średnią. Najczęściej konieczne jest również odpowiednie umotywowanie swej prośby – np. przez względy zdrowotne bądź właśnie studia równoległe. Aby się ubiegać o możliwość studiowania w ramach ITS konieczne jest ukończenie I roku studiów I stopnia albo pierwszego semestru studiów magisterskich. Jest on procesem dużo bardziej skomplikowanym: wymaga bowiem wyboru odpowiedniego opiekuna naukowego, który musi się zgodzić na pełnienie tej funkcji. Potencjalne korzyści z ITS są jednak dużo większe niż z IOS – pozwala on na ułożenie indywidualnego programu studiów wraz z kolejnością podchodzenia do poszczególnych przedmiotów według własnych preferencji. Na wielu uczelniach ITS może również wiązać się z możliwością przedłużenia studiów bez dodatkowych opłat – np. zaliczenia jednego roku akademickiego w dwa lata. Podobnie jak w przypadku IOS, stosowny wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem roku akademickiego. Jest on rozpatrywany przez dziekana (najczęściej prodziekana ds. studenckich) bądź kierownika studiów. Niewywiązanie się ze swoich zobowiązań w wyznaczonym terminie skutkuje utratą IOS bądź ITS. Tryby te wymagają zatem szczególnej mobilizacji i nie uprawniają do traktowania studiów „po macoszemu”.

Inne sposoby

Poza formalnymi drogami na udogodnienia możliwe są także próby indywidualnych ustaleń z każdym z wykładowców. Jest to szczególnie opłacalne, gdy koliduje nam zaledwie jeden bądź dwa przedmioty z naszego planu. Należy jednak pamiętać, że ewentualne wyrażenie zgody na zmianę grupy zajęciowej czy zaliczanie niektórych zobowiązań na dyżurach są wówczas jedynie wynikiem dobrowolnej zgody prowadzącego zajęcia.

Należy pamiętać, że zgodnie z autonomią szkół wyższych, ITS i IOS w poszczególnych ośrodkach mogą się od siebie różnić i mieć rozbieżne wymagania. Informacje dotyczące szczegółowych udogodnień i obowiązków znajdują się w regulaminie studiów danej uczelni bądź stronie internetowej instytucji. Dobrym sposobem jest również dopytanie o szczegóły we własnym dziekanacie.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2018-2019