Jak budować swój dorobek naukowy?

09.09.2018 2 minuty na przeczytanie artykułu

Jesteś studentem i zastanawiasz się nad studiami doktoranckimi? Chciałbyś zostać profesjonalnym badaczem? Jeśli tak, to już dziś warto zadbać o swój dorobek naukowy. Jest niezbędny przy rekrutacji na studia trzeciego stopnia.

Na studia doktoranckie przyjmowane są osoby z najlepszymi wynikami na swoich studiach, lecz także te, które wykażą odpowiednio wysokim dorobkiem naukowym. Jak go zdobyć? Istnieje na to kilka głównych sposobów.

Jednym z najbardziej popularnych jest czynny udział w konferencjach naukowych, polegający na wygłoszeniu własnego referatu na temat związany z tytułem wydarzenia. Wystąpienia najczęściej powinny trwać od dziesięciu do dwudziestu minut. Jakie są dobre strony tej formy budowania dorobku? Konferencje odbywają się bardzo często, wybór jest stosunkowo duży, dlatego dość łatwo wybrać te najlepiej odpowiadające naszym zainteresowaniom badawczym. Ponadto w wielu przypadkach wygłoszenie referatu wiąże się z recenzowaną publikacją książkową podsumowującą wydarzenie, co przekłada się na dodatkowe osiągnięcie. Co więcej, takie spotkania pozwalają wymienić się doświadczeniami i zapoznać się z pracami innych naukowców, które mogą zainspirować do dalszych badań.

Konferencje niestety niekiedy mogą okazać się bardzo kosztowne. Odbywają się w różnych odległych od siebie miastach, w tych, które trwają wiele dni oprócz transportu, uczestnik musi zapewnić sobie również nocleg. Co więcej, zazwyczaj należy również wpłacić tzw. opłatę konferencyjną uprawniającą do wygłoszenia referatu i otrzymania dokumentu potwierdzającego udział w wydarzeniu (to szczególnie ważne w dokumentowaniu swojego dorobku w przyszłości). Choć zdarzają się również bezpłatne ogólnopolskie konferencje to przeważnie ceny za udział wahają się od stu do kilkuset złotych.

Nie tylko konferencje

Inną bardzo popularną drogą na zbudowanie dorobku są artykuły recenzowanych czasopismach naukowych. To dobry sposób na ominięcie kosztownych pieniężnie i czasowo wyjazdów. Z drugiej strony publikacja w renomowanym i wysoko punktowanym periodyku również może wiązać się z wysokimi kosztami. Przed publikacją w czasopiśmie należy wziąć po uwagę nie tylko wymagania merytoryczne i redakcyjne danego tytułu (dostępne zazwyczaj na jego stronie internetowej), ale także fakt czy znajduje się on na którejś z list wskazanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Teksty – w zależności od prestiżu danego pisma – są gorzej bądź lepiej punktowane. Dlatego też warto wstępnie oszacować w którym z tytułów publikować będzie najefektywniej, jednocześnie uwzględniając jakość tekstu i nasze doświadczenie naukowe – niezwykle rzadko zdarza się, aby najbardziej renomowane tytuły zdecydowały się na publikacje artykułów studenckich.

Kolejnym sposobem jest autorstwo bądź współautorstwo książki o charakterze naukowym. Napisanie w pełni własnej monografii może okazać się bardzo trudne dla przeciętnego studenta, także ze względów organizacyjnych. W związku z tym, lepszym rozwiązaniem może okazać się praca zbiorowa w której można liczyć na wsparcie ze strony doświadczonych akademików.

Dobrym i jednym z najbardziej docenianych sposobów na zdobycie doświadczenia jest prowadzenie projektów badawczych – m.in. w ramach kół naukowych. W przypadku nauk ścisłych mogą to być także prace w laboratoriach, zgłoszone patenty czy wdrożenia przemysłowe.

Należy pamiętać, że dorobek musi być odpowiednio udokumentowany. Stąd ważne są wszelkie zaświadczenia czy dokumenty potwierdzające, że to właśnie my jesteśmy autorami konkretnych przedsięwzięć. W przeciwnym razie poszczególne publikacje czy projekty mogą zostać nieuwzględnione.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2018-2019