Inwestycje finansowe w przyszłość dzieci

13.11.2018 3 minuty na przeczytanie artykułu
Akademia Bezpieczeństwa Ekonomiczno-Prawnego

pixabay.com

Jak wynika z badania przeprowadzonego w 2017 roku przez GfK na zlecenie Nationale-Nederlanden. aż 40 proc. Polaków twierdzi, że nie może oszczędzać, bo wydaje wszystko na bieżąco1).

Chociaż rodzice nie odkładają pieniądzy, to mają wielkie plany pomocy swoim pociechom. Marzą przede wszystkim o sfinansowaniu studiów oraz zakupie mieszkania. Jednocześnie, jak wynika z przywołanego wcześniej badania, Polacy zazwyczaj rozpoczynają oszczędzać z myślą o przyszłości dzieci w chwili ich urodzenia. Prawie 40% rodziców, którzy dotąd nie oszczędzali na ten cel, deklaruje, że w ciągu najbliższego roku od momentu pojawienia się potomka zaczną odkładać.  Pojawia się pytanie, dlaczego więc nie gromadzą wcześniej środków na takie cele? Psychologowie i ekonomiści twierdzą, że jako społeczeństwo po prostu nie wyrobiliśmy w sobie nawyku oszczędzania. Nie umiemy zmotywować się do systematycznego odkładania pieniędzy każdego miesiąca. Jednym z rozwiązań byłoby skorzystanie z pomocy firm oferujących produkty inwestycyjne – firmy oferujące produkty inwestycyjne nie tylko zobowiązują nas do odkładania określonych kwot, ale również pomagają w profesjonalny sposób inwestować gromadzone środki.

Wtedy będziemy niejako zobowiązani do regularnego odkładania pieniędzy. Oszczędzanie powinniśmy zacząć od określenia kwoty jaką jesteśmy w stanie odłożyć z budżetu domowego na określony cel, a następnie zweryfikować, ile możemy zebrać po danym okresie oszczędzania. To co jest również ważne, to wybór takiej formy oszczędzania, którą rozumiemy , ale także czas oszczędzania (im dłużej oszczędzamy, tym większe zyski) . Jeśli nie znamy się na giełdzie, to raczej nie jest wskazane samodzielne inwestowanie w akcje. Łatwo jest wtedy stracić zainwestowane pieniądze. Firmy oferują różnego typu produkty finansowe pozwalające na zadbanie o przyszłość dziecka. Jedną z nich jest polisa posagowa, która pozwala zarówno na oszczędzanie, jak i na ubezpieczenie się. Tego typu polisa zabezpiecza dziecko na wypadek śmierci rodziców i opiekunów. Wysokość świadczenia będzie zależeć od wyników inwestycyjnych jakie osiągnie ubezpieczyciel. Natomiast od składki na część ubezpieczeniową zależy wysokość sumy ubezpieczenia na wypadek zgonu rodzica/opiekuna.

Innym sposobem na inwestowanie jest skorzystanie z ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, które łączą ze sobą polisę ubezpieczeniową na życie i inwestowanie w fundusze.  Klient sam wybiera fundusze, w jakie chce zainwestować. W tym przypadku opłaty za zarządzanie funduszem są zwykle wyższe i dobrze jest znać się na tego typu instrumentach finansowych. W tym przypadku istnieje ryzyko nietrafionego zainwestowania funduszy i utraty zainwestowanych środków.

Niższe opłaty za zarządzanie są natomiast w funduszach inwestycyjnych, które pozwalają na inwestowanie w indywidualne inwestycje. Tutaj także można utracić środki w przypadku niewłaściwego ich zainwestowania. O wyborze tych inwestycji decyduje zarządzający funduszem. Co ważne w tym wypadku nie unikniemy także tzw. podatku Belki.

Dla osób preferujących niższy poziom ryzyka dobrym rozwiązaniem jest zdeponowanie wolnych środków w określonym terminie na lokatach bankowych. Zaletą tego typu rozwiązania jest możliwość określenia na początku, jakie zyski osiągniemy po wygaśnięciu lokaty. Musimy się tylko liczyć z tym, że nie osiągniemy na nich bardzo wysokich zysków.

Gromadzić środki można także odkładając pieniądze na koncie oszczędnościowym. Konta są jednak niżej oprocentowane niż lokaty. Jeśli więc wiesz, że nie będziesz potrzebował odłożonych pieniędzy przez najbliższe miesiące, to lokata może być korzystniejsza finansowo. Można także wybrać ubezpieczenia posagowe, gdzie ryzyko ponosi zakład ubezpieczeń.

Innym sposobem na inwestowanie w przyszłość dzieci jest  zakup na kredyt mieszkania dla dziecka i wynajmowanie go przez wiele lat, zanim potomek osiągnie pełnoletność. Dochód z wynajmu przeznaczany jest wówczas na spłatę rat kredytu. Warto pomyśleć o przyszłości dzieci już w momencie ich narodzenia, ponieważ obecnie młodym ludziom  nie jest łatwo się usamodzielnić. Zarobki w pierwszej pracy są zwykle niskie, a koszty zakupu mieszkania wysokie. Do tego banki mają wyśrubowane wymagania, jeśli chodzi o zdolność kredytową i wysokość wkładu własnego. Potwierdzają to dane GUS, które pokazują, że około połowa osób w wieku 18-35 lat wciąż mieszka z rodzicami2). Warto pamiętać, że im wcześniej zacznie się oszczędzanie, tym większą kwotę mamy szanse uzbierać.

 

Anna Rogińska

   [ + ]

1.Dojrzałość finansowa Polaków 2017 Raport Nationale-Nederlanden, maj 2017.
2.http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/845620,coraz-czesciej-mieszkamy-z-rodzicami-dlaczego-mlodzi-zostaja-w-domach.html

Współfinansowane ze środków Fundacji PZU

Program dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018