Inwestowanie to nie spekulacja

12.11.2018 2 minuty na przeczytanie artykułu
Akademia Bezpieczeństwa Ekonomiczno-Prawnego

pixabay.com

W dzisiejszych czasach coraz bardziej zaciera się granica pomiędzy inwestorami a spekulantami. Obaj grają na giełdzie, obaj coraz częściej chwalą się osiąganymi zyskami, a kreacje filmowe sprawiają, że są praktycznie nie do odróżnienia. Jednak różnica pomiędzy nimi jest nad wyraz istotna.

Mianem ,,spekulacji” należy ,,określać zawieranie transakcji z intencją osiągnięcia zysku dzięki dobremu przewidzeniu warunków rynkowych. Zatem jej istota w węższym znaczeniu to zarabianie na ruchach cen”1). Zysk jest również celem każdego inwestora, ale istotą inwestowania jest świadome pomnażanie kapitału za pomocą instrumentów generujących jak najwyższy zysk przy akceptowalnym dla danej osoby poziomie ryzyka. Natomiast istotą spekulacji są często szybkie, ryzykowne transakcje mające zapewnić względnie duży zysk. Innymi słowy spekulanci są poszukiwaczami potencjalnych rynkowych okazji, czyli rozbieżności między ceną a faktyczną wartością inwestycji, najlepiej takich, które przyniosą zysk w stosunkowo krótkim czasie (nawet w ciągu jednej sesji giełdowej).

Inwestorzy korzystając z metod analizy fundamentalnej oraz technicznej starają się określić wartość spółki. Następnie dokonują zakupu akcji wybranych podmiotów, licząc na zysk w długookresowej perspektywie. Z kolei dla spekulanta kluczowe znaczenie ma cena spółki. Opierając się na analizie technicznej stara się dokonać zakupu kiedy spółka jest niedowartościowana i sprzedać ją jak najszybciej z zyskiem (często nawet w ciągu jednej sesji lub paru dni). Podejście to wymaga od niego nieustannego śledzenia rynku, monitorowania posiadanych spółek i wyszukiwania nowych szans na zarobek, podczas gdy inwestor okazjonalnie śledzi sytuację panującą na rynku w celu dokonania korekt w portfelu zgodnie z przyjętą strategią inwestycyjną.

Rola spekulantów nie kończy się jednak tylko na nieustannym sprzedawaniu i kupowaniu akcji, co nie generuje żadnej dodatkowej wartości dla społeczeństwa. Wręcz przeciwnie, pełnią oni trzy ważne funkcje. Po pierwsze pozwalają rynkowi lepiej dostosować się do zmiennych warunków. Załóżmy, że spekulanci przewidują nagły spadek dostępnej ilości bawełny. Wiedząc, że jest ona niezbędna dla producentów odzieży zakładają oni, że jej cena wzrośnie i dlatego zaczną ją kupować licząc na możliwość sprzedaży z zyskiem. Na skutek podjętych działań cena bawełny rośnie co jest bodźcem dla rynku, który sprawia że konsumenci i producenci mogą szybciej dopasować się do nachodzącej sytuacji. Po drugie spekulanci przejmują na siebie ryzyko. Dla sieci kawiarni niezwykle istotna jest cena kawy, dlatego za pomocą kontraktów terminowych mogą sobie zapewnić jej stałą cenę w pewnej perspektywie czasowej. Ryzyko ewentualnych wahań surowca biorą wtedy na siebie spekulanci. Po trzecie spekulanci z racji wysokiej aktywności na giełdzie zapewniają jej płynność.

Niestety ,,Polacy nie są zainteresowani niskimi, ale stabilnymi zwrotami z relatywnie bezpiecznych źródeł, rzędu kilku procent. (…) Nie jesteśmy tego uczeni. Zyski muszą być szybkie i wysokie, bezpieczeństwo to często sprawa wtórna (…)”2). Nie może więc dziwić, że często utożsamiają oni oba pojęcia. Warto jednak pamiętać, że sztuka spekulacji jest obarczona dużo większym poziomem ryzyka niż inwestowanie, a co za tym idzie łatwiej stracić cały zaangażowany kapitał. Dlatego spekulacją powinni zajmować się pasjonaci, którzy mają odpowiedni poziom wiedzy i mogą nieustannie śledzić wykresy giełdowe, a ewentualne wysokie straty nie robią na nich żadnego wrażenia.

   [ + ]

1. M. Bitner, Spekulacja i arbitraż a system cen, https://www.nbportal.pl/wiedza/artykuly/na-poczatek/spekulacje-i-arbitraz-a-system0cen, [02.07.2010]
2. A. Roguski, Polacy nie są zainteresowani niskimi, ale stabilnymi zwrotami z relatywnie bezpiecznych źródeł, https://www.rp.pl/Opinie-z-rynku/308289990-Inwestowanie-czy-spekulacja.html, [06.08.2018]

Współfinansowane ze środków Fundacji PZU

Program dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018