Masz Internet? Rozlicz PIT!

27.12.2017 1 minuta na przeczytanie artykułu

pixabay.com

Co roku miliony polskich obywateli mają obowiązek złożyć zeznanie roczne PIT. Nie wszyscy jednak wiedzą, że wcale nie trzeba przychodzić w tym celu do Urzędu Skarbowego, a wystarczy skorzystać z Internetu. Co więcej, możemy nawet zostać rozliczeni przez sam Urząd właśnie drogą elektroniczną. Jak to zrobić?

W celu rozliczenia PIT przez Internet osoba fizyczna ma do wyboru szereg możliwości – może skorzystać z programów komercyjnych albo wybrać bezpłatne rozwiązanie proponowane przez Ministerstwo Finansów, czyli aplikację e-Deklaracje. Złożone zeznanie można zautoryzować poprzez kwalifikowany podpis elektroniczny, dane autoryzujące (imię i nazwisko, datę urodzenia, PESEL i kwotę przychodu uzyskaną dwa lata wcześniej) bądź rozwiązanie wprowadzone w marcu 2017 roku – profil zaufany ePUAP. Po wypełnieniu deklaracji można otrzymać Urzędowe Poświadczenie Odbioru, stanowiące formalne potwierdzenie wpłynięcia dokumentu.

Nie jest to jedyne rozwiązanie umożliwiające uniknięcie standardowego złożenia PIT w Urzędzie Administracji Skarbowej. Od marca 2017 roku, podatnik może również ubiegać się o to, aby rozliczenie zrobił za niego sam Urząd. W tym celu musi wypełnić PIT-WZ dostępny w Internecie na portalu podatkowym, w systemie e-deklaracje bądź za pośrednictwem niektórych banków. Podobnie jak w samodzielnym rozliczeniu, kwalifikowany podpis elektroniczny nie jest konieczny – wystarczy autoryzacja poprzez ePUAP. We wniosku podatnik musi podać jedynie swoje dane osobowe, wybrać sposób opodatkowania, koszty uzyskania przychodu, a także ewentualne ulgi na dzieci oraz informację o tym, której organizacji pożytku publicznego chciałby przekazać swój 1 proc. podatku. Na koniec wymagany jest adres mailowy składającego dokument. W ciągu pięciu dni Urząd Skarbowy przesyła gotowe rozliczenie, które zainteresowany obywatel może zaakceptować lub odrzucić.

Rozliczenia podatkowe przez Internet są wygodne i pozwalają zaoszczędzić czas, jednak mogą nieść również za sobą zagrożenia związane z cyberprzestępczością i kradzieżą poufnych danych przez hakerów. Dlatego przy wykonywaniu takich czynności należy korzystać jedynie z programów pobranych z zaufanych źródeł rządowych – np. stron internetowych Ministerstwa Finansów lub Ministerstwa Cyfryzacji.

Jeśli nie jesteśmy przekonani do korzystania z Internetu, a nie chcemy lub nie możemy stawić się w Urzędzie, możemy wykorzystać tradycyjną drogę pocztową. Należy wtedy pamiętać o tym, aby otrzymać potwierdzenie przekazania dokumentu Urzędowi Skarbowemu. Stanowi to dowód, że zeznanie faktycznie zostało wysłane.