Internet a prawo autorskie [WIDEO]

05.02.2019 1 minuta na przeczytanie artykułu
Akademia Bezpieczeństwa Ekonomiczno-Prawnego

Internet otwiera całkowicie nowe możliwości w zakresie komunikacji międzyludzkiej – bardzo szybka wymiana informacji spowodowała, że można korzystać z materiałów kultury w błyskawicznym tempie. Jednocześnie jednak sieć tworzy szereg problemów w zakresie stosowania prawa autorskiego.

Jednym z najczęstszych błędów popełnianych w przestrzeni internetowej jest wykorzystanie zdjęć do których nie ma się praw majątkowych. Należy bowiem pamiętać, że wykorzystywać materiały wizualne można tylko w wyszczególnionych przypadkach takich jak dozwolony użytek prywatny (np. oglądanie w gronie najbliższych bez rozpowszechniania osobom trzecim) i publiczny (np. powody naukowe) oraz prawo cytatu i przedruku. Wyjątkową sytuację stwarzają także fotografie użyte w celach satyrycznych bądź na potrzeby innego gatunku sztuki. W innych sytuacjach autorowi zdjęcia przysługuje prawo do wynagrodzenia. Oczywiście nie dotyczy to fotografii należących do domeny publicznej – np. umieszczonych na bezpłatnych stockach.

Analogicznie należy postępować z utworami muzycznymi. Aby ułatwić zainteresowanym uzyskanie prawa do posługiwania się utworami i jednocześnie zabezpieczyć interesy artystów, powstały specjalne organizacje zbiorowo zarządzające prawami autorskimi takie jak Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, który udziela zezwoleń na korzystanie z utworów członków w nim zrzeszonych.

Szczególnie ważne jest też pamiętanie o osobistych prawach autorskich. W ich skład wchodzi np. prawo do nadzoru nad korzystaniem z utworu czy też zadbanie o integralność dzieła. W ramach praw osobistych, które są niezbywalne jest też oznaczenie twórcy. Nawet jeśli zdjęcie zostało kupione bądź wykorzystane zgodnie z prawem bez wynagrodzenia, autorowi wciąż przysługuje prawo np. do bycia podpisanym pod swoim dziełem.

Podczas korzystania z Internetu powinniśmy też zwrócić szczególną uwagę na to, aby wykorzystywać pliki rozpowszechniane w sposób legalny – a więc za zgodą autora. Taką pewność daje czerpanie ich np. z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych takich jak autoryzowana strona wydawnictwa czy artysty.

Surowo zabronione jest natomiast rozpowszechnianie poza dozwolonym użytkiem, utworów do których nie posiadamy praw autorskich. Dlatego też należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z programów p2p, które przy pobieraniu automatycznie udostępniają plik z zasobów użytkownika. Podobny problem może stwarzać hosting plików, jeśli link wycieknie poza grono związane relacją towarzyską.

Współfinansowane ze środków Fundacji PZU

Program dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018