Jakie instytucje mogą pomóc wejść na rynek zagraniczny?

15.01.2019 1 minuta na przeczytanie artykułu
Akademia Bezpieczeństwa Ekonomiczno-Prawnego

Polska firma planująca wejście na rynek zagraniczny może liczyć na wsparcie ze strony szeregu instytucji. Często ich pomoc może okazać się nie do przecenienia, dlatego warto wiedzieć o ich istnieniu i możliwościach.

Instytucje państwowe mające za zadanie aktywnie działać w rozwoju polskich przedsiębiorstw zostały skupione wokół Polskiego Funduszu Rozwoju funkcjonującego od 2016 roku. W tym celu korzystają one przede wszystkim z pieniędzy pochodzących z budżetu państwa, jak również środków z Unii Europejskiej.

Taką instytucją jest Bank Gospodarstwa Krajowego, a konkretnie Zespół Sprzedaży Finansowania Handlu w Departamencie Bankowości Transakcyjnej oraz Biuro Transakcji Zagranicznych w Departamencie Finansowania Strukturalnego. BGK wspiera w wymiarze finansowym (np. poprzez kredyty) zarówno podmioty zagraniczne decydujące się na zakup polskich towarów i usług, jak i polskie firmy realizujące swoje inwestycje poza krajem. Bank może też występować jako gwarant wypłacalności polskiej firmy względem podmiotów zagranicznych – jego rating jest równy ratingowi państwa. Oprócz tego, BGK koordynuje np. program DOKE, służący stabilizowaniu kredytów eksportowych.

Za ubezpieczenie krótko- i długoterminowych transakcji eksportowych polskich firm odpowiada z kolei Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE), w której akcjonariuszami jest właśnie Skarb Państwa i BGK. Spółka jest w stanie zagwarantować zapłatę wadium, należyte wykonanie kontraktu czy usunięcie wad i usterek. KUKE zajmuje się również ubezpieczeniem inwestycji zagranicznych np. ze względu na ryzyko niekorzystnych zjawisk politycznych.

Należy pamiętać, że wsparcie eksportu to nie tylko działalność o charakterze stricte finansowym. Równie ważny jest przepływ informacji na temat funkcjonowania danego rynku czy prawa obowiązującego w państwie w którym planujemy inwestować. Pomocą w tym zakresie służy przede wszystkim Polska Agencja Inwestycji i Handlu powołana w miejsce Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych w 2017 roku. Jej działalność polega na możliwie szerokim wsparciu inwestycji zagranicznych polskich firm. Przygotowuje specjalne analizy, informatory czy szkolenia, a także prowadzi działania promujące polską przedsiębiorczość za granicą – przede wszystkim poprzez prowadzenie Zagranicznych Biur Handlowych w wybranych miejscach na świecie.

Współfinansowane ze środków Fundacji PZU

Program dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018