INNOCHEM rozstrzygnięty. 72 mln na innowacje to dużo, ale mniej niż poprzednio

02.08.2017 1 minuta na przeczytanie artykułu

pixabay.com

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło, kogo dofinansuje w ramach drugiej edycji programu sektorowego INNOCHEM. Siedemnaście najlepszych projektów dostanie łącznie ponad 72 mln złotych. To jednak zdecydowanie mniej niż w stosunku do ubiegłej edycji programu.

W II konkursie INNOCHEM najwyżej notowanym pomysłem został projekt „Biotransformacji i rafinacji kaskadowej śruty roślin oleistych w celu uzyskania surfaktantów, polimerów oraz komponentów paszowych”. Autorem pomysłu była spółka Boruta-Zachem Biochemia, która otrzyma dofinansowanie w wysokości niemalże 15 mln złotych.

Drugie miejsce zajął PKN Orlen ze swoim pomysłem pozyskiwania biokomponentów do oleju napędowego. Choć projekt ten zajął drugie miejsce to otrzymał prawie pięć razy mniej środków na realizację swojego pomysłu – ponad trzy miliony złotych. Grupa Orlen została liderem pod względem liczby zakwalifikowanych projektów – oprócz przedstawionego wyżej, dofinansowane zostaną jeszcze cztery pomysły koncernu – w tym dwa kontrolowanej przez koncern spółki Anwil i jeden z grupy Orlen Południe. Pozostałe podmioty miały po jednym zakwalifikowanym projekcie. Wśród nich były np. „Opracowanie niskonakładowej metody zwiększenia skuteczności instalacji odsiarczania spalin” lub „Nowa generacja produktów mikrobiologicznych zapewniających wyższą efektywność produkcji roślinnej przy jednoczesnym ograniczeniu chemizacji rolnictwa”.

Program INNOCHEM jest jednym z najwcześniej powstałych programów sektorowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Ma za zadanie pomóc przedsiębiorcom we wdrażaniu innowacyjnych projektów z dziedziny chemii. Przykładem takich może być odzyskiwanie surowców, nowoczesne pozyskiwanie energii czy paliw, a także zmniejszanie emisyjności podczas produkcji.

Budżet konkursu wynosił 180 mln złotych, zgłoszono 40 wniosków, opiewających na kwotę osiem milionów większą. Do drugiego etapu przeszło 29 propozycji. Po kolejnej ocenie ekspertów uznano, że dofinansowanie uzyska siedemnaście najlepszych projektów. Wymogiem do znalezienia się wśród projektów objętych programem było osiągnięcie minimalnych progów punktowych oraz ocena sumaryczna na poziomie minimum 15 punktów.

Tegoroczna zwycięska siedemnastka oznacza, że nagrodzono o 12 projektów mniej niż w poprzedniej edycji, podczas której dofinansowano 29 pomysłów i wydano 104 mln, a więc 32 mln złotych więcej niż obecnie.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2016-2017