III Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości

04.04.2019 1 minuta na przeczytanie artykułu

Blisko pół tysiąca osób reprezentujących różne środowiska wzięło udział w III Kongresie Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości – największym dorocznym spotkaniu w Polsce poświęconym dyskusji, wymianie doświadczeń i nawiązaniu współpracy w obszarze edukacji ekonomicznej wśród różnych grup społecznych. Kongres odbywał się pod patronatami ministerstw: Finansów, Przedsiębiorczości i Technologii oraz Cyfryzacji, a także Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego.

Kongres zainaugurował Prezes Związku Banków Polskich – Krzysztof Pietraszkiewicz, który podziękował za dotychczasowe zaangażowanie wielu środowisk w proces podnoszenia poziomu świadomości ekonomicznej Polaków. W części otwierającej, miało miejsce również wystąpienie Z-cy Przewodniczącego KNF – prof. dr hab. Małgorzaty Iwanicz-Drozdowskiej.

W debacie inauguracyjnej pt. „Kierunki rozwoju edukacji finansowej i postaw przedsiębiorczych w świecie nowoczesnych technologii” uczestnicy oprócz Prezesa ZBP, również Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – Marek Dietl oraz Przewodniczący Zespołu roboczego ds. działań edukacyjnych w zakresie rynku finansowego – Krzysztof Grad.

W części przedpołudniowej zaprezentowano wyniki badań „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2019. Prawie połowa z nas (49%) deklaruje, że ich wiedza o finansach jest mała lub bardzo mała. Szczególnie nisko swoje podstawy znajomości ekonomii, oceniają młodzi w wieku 18-34 lata (57% wskazań). Dla 65% badanych najtrudniejszym do przyswojenia tematem jest cyberbezpieczeństwo, a także kredyty i pożyczki, co deklaruje 44% z nas.

Pozytywnie wyglądają wyniki dotyczące oszczędzania długoterminowego. 40% badanych zna kilka narzędzi służących odkładaniu pieniędzy na cele emerytalne i – co ważniejsze – planuje ich stosowanie w przyszłości. Wśród osób w wieku 18-34 lat ten odsetek wynosi aż 66%.

Przy okazji Kongresu funkcjonowała również Studencka Strefa Medialna, w której aktywnie uczestniczyli dziennikarze studenccy. W jej ramach mieli możliwość m.in. przeprowadzenia wywiadów z Prezesem ZBP oraz Prezesem GPW, a także spotkania z dziennikarzem ekonomicznym RMF FM – Krzysztofem Berendą.