Franczyza – dobre rozwiązanie na prowadzenie działalności?

04.10.2017 1 minuta na przeczytanie artykułu

pixabay.com

Franczyza to bardzo popularny współcześnie sposób prowadzenia biznesu, wymagający bliskiej współpracy między dwoma, nieproporcjonalnymi względem wielkości podmiotami. Czym ona jest, jakie korzyści może dać i na co warto zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy franczyzowej?

Franczyza polega na udostępnieniu franczyzobiorcy zaplecza biznesowego przez franczyzodawcę – know-how, prawa do używania nazwy czy korzystania z sieci dostawców. W zamian za to wsparcie franczyzobiorca jest zobowiązany do uiszczania opłat, często będących procentem od sprzedaży.

Franczyzodawca i franczyzobiorca

Franczyzodawcami są najczęściej sieci sklepów, restauracji bądź innych usług. Ich marka jest rozpoznawalna wśród konsumentów, a sami dysponują siecią własnych dostawców, którzy dzięki masowości zamówień są w stanie zaoferować dużym koncernom korzystniejsze ceny swoich dóbr. Franczyzodawcy chcą jednak powierzyć prowadzenie swych poszczególnych placówek mniejszym przedsiębiorcom, którzy znając lokalny rynek będą umieli lepiej zarządzać rozwojem mniejszej struktury niż osoby z centrali wielkiej sieci.

Z kolei franczyzobiorcami zazwyczaj są mniejsi przedsiębiorcy, którzy korzystając z marki większego podmiotu nie muszą martwić się już o stworzenie własnej rozpoznawalności wśród konsumentów. Co więcej, w razie problemów mogą zgłosić się do franczyzodawcy, który dysponuje często szerokim zapleczem eksperckim czy marketingowym.

Od czego zacząć?

Jak widać, docelowo franczyza ma być modelem na którym korzysta zarówno jeden jak i drugi podmiot. Franczyza od wielkich koncernów może być gwarantem pewnych dochodów, jednak z drugiej strony prawa do używania marki będą wówczas bardzo wysokie. Wiązanie się umową franczyzową ze stosunkowo małymi franczyzodawcami jest tańsze, choć obarczone większym ryzykiem.

Na co więc zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy franczyzowej? Przede wszystkim na opłaty ponoszone w związku z umową. Trzeba pamiętać, że najczęściej składa się ona z kilku elementów – opłaty wstępnej, bieżącej oraz przeznaczonej na wspólnie prowadzony marketing. Przed związaniem się taką umową warto zapoznać się z rynkiem na którym chcemy działać – zdobyć wiedzę o jego specyfice, sprawdzić jak silna jest lokalna konkurencja, a także jak wielki może być popyt na nasze usługi. Należy również zastanowić się czy lepiej zainwestować w sprawdzoną branżę i rozpoznawalną markę czy też korzystniej postawić na podmiot, który posiada dopiero potencjał do rozwoju.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2016-2017