E-learning, czyli nowoczesne metody nauki w dzisiejszych czasach

21.05.2020 4 minuty na przeczytanie artykułu

W dzisiejszych czasach kariera zawodowa wymaga od nas ciągłej nauki, doskonalenia swoich umiejętności i kompetencji. Wobec tego widoczne są również zmiany w nowoczesnych metodach nauki.

Próbując zdefiniować samo pojęcie e-learningu, możemy spotkać się z wieloma wyjaśnieniami i różnicami w opisywaniu tego zagadnienia. Ogólnie można określić je jako metodę prowadzenia zajęć w warunkach, kiedy nauczyciele i uczniowie są od siebie oddaleni, nie znajdują się w tym samym miejscu, a do przekazywania informacji stosowane są nowoczesne technologie telekomunikacyjne, które umożliwiają przesyłanie głosu, obrazu video czy innych danych cyfrowych. Dzisiejsze technologie pozwalają na kontaktowanie się bezpośrednio w czasie rzeczywistym pomiędzy nauczycielem i uczniami. Innym wyjaśnieniem, z jakim można się spotkać, jest określenie tego pojęcia jako procesu edukacyjnego, który nie jest ograniczony jedynie do udostępniania i dystrybucji materiałów dydaktycznych, ale dostosowany jest w myśl zasady jak najszerszego rozpoznania i zaspokojenia potrzeb uczącego, który jest aktywny indywidualnie lub grupowo w sieci oraz pozostaje w centrum zainteresowania prowadzącego zajęcia. Jeszcze inaczej można powiedzieć, że e-learning jest zjawiskiem wielopoziomowym, intencyjnym, świadomym procesem, w trakcie którego najważniejsze jest myślenie danej instytucji o osobie uczącej się oraz zapewnienie jej możliwości nauki i kontaktu z innymi osobami zdobywającymi wiedzę i kompetencje w takiej formie.

Jak można zauważyć, wyjaśnień tej definicji jest bardzo dużo, ale najważniejszy jest fakt, że e-learning jest pewnym złożonym procesem edukacyjnym, który ma za zadanie kształcić i nauczać pewną grupę osób w sposób zdalny, on-line, przy użyciu mediów elektronicznych. Dzisiaj taka forma zdobywania wiedzy jest najczęściej wykorzystywana w przypadku nauki języków obcych, gdzie często zajęcia odbywają się przez internet lub też na uczelniach, gdzie dużo kursów i szkoleń studenci mogą zaliczać w formie on-line.

W przypadku tworzenia lekcji on-line należy pamiętać o tym, aby cechowały je przede wszystkim: 

 • interakcja – mająca skłonić ucznia do wykonywania zadań podczas nauki; 
 • innowacyjność i urozmaicenie – odnosi się to zarówno do tworzonych materiałów edukacyjnych, zadań, analiz, tekstów, ciekawych materiałów, ale także sposobów na utrwalanie i sprawdzanie wiedzy;
 • użyteczność – wszystkie dane zamieszczone w lekcjach muszą być odpowiednio przygotowane i określone do osiągnięcia pewnego celu;
 • adekwatność – w tym przypadku najpierw powinno ustalić się, co chce się osiągnąć, wyznaczyć dany cel, a następnie zastanowić się, jakie narzędzia i funkcje zostaną do tego użyte;
 • intuicyjność i komunikatywność interface’u – jest równie ważna jak inne czynniki, bowiem odpowiednio zaprojektowany i stworzony materiał pozwoli na skupieniu się na zdobywaniu wiedzy i osiągnięciu wyznaczonych na początku celach.

Różnice pomiędzy e-learningiem a tradycyjną nauką

W dobie powszechnej informatyzacji zajęcia w formie elektroniczne stają się coraz bardziej popularne, jednak nauka w sposób „tradycyjny” dalej jest podstawą edukacji uczniów i studentów. Warto jednak poznać podstawowe różnice między tymi formami kształcenia, gdzie można wymienić przede wszystkim:

  • w przypadku tradycyjnych zajęć materiały na zajęcia przygotowuje nauczyciel, natomiast do e-zajęć materiał tworzony może być przez metodyków, grafików czy informatyków;
  • w e-learningu zajęcia odbywają się na specjalnie stworzonej do tego stronie WWW, zwanej jako platforma edukacyjna, a nie w salach wykładowych i ćwiczeniowych;
  • nauka on-line jest również bardzo elastyczna, można bowiem wybrać formę, określić ramy czasowe, tryb nauki i miejsce, natomiast w przypadku zajęć tradycyjnych nie jest to możliwe, bowiem godziny i miejsce są z góry narzucone przez szkołę czy uczelnię;
  • kolejną ważną różnicą może być sposób prowadzonych zajęć, w przypadku e-zajęć często można wybrać sposób zdobywania wiedzy, poprzez różne motywy, aplikacje, nagrania; w zwykłych zajęciach nie są natomiast możliwe takie udogodnienia, wobec tego taka nauka może być mniej przyjemna;

 

 • inną, równie ważną cechą przemawiającą za e-learningiem jest oszczędność finansowa takich zajęć dla prowadzących, bowiem do organizacji lekcji nie jest potrzebne wynajmowanie sali na zajęcia.

 

Kursy i szkolenia online

Istnieje wiele stron internetowych oferujących kursy i szkolenia online. Warto wymienić kilka z nic, na których dostępne są różne możliwości:

STRONY INTERNETOWE PRZYKŁADOWE KURSY
I MOŻLIWOŚCI
https://erudiogroup.pl Za pomocą platformy edukacyjnej można wykonać kursy w takich kategoriach jak: rozwoju kariery, marketingu, sprzedaży czy rozwoju osobistego.
www.puw.pl/pl/kursy/kursy-e-learning Na stronie dostępne są kursy z różnych obszarów, m. in. z rozwoju osobistego,
marketingu, edukacji, prawa, ekonomii, itp. Dostęp do nich jest możliwy po zarejestrowaniu na stronie, a kolejno należy wybrać interesujący kurs, dokonać opłaty
i po tych krokach można zdobywać nową wiedzę w sposób elektroniczny.
https://gromar.eu  Na stronie dostępne są różne opcje, takie jak szkolenia dedykowane dla potrzeb danej firmy, pigułki wiedzy, szkolenia gotowe, jak również edytor szkoleń, webinaria i portale edukacyjne. Dodatkowo istnieje możliwość sprawdzenia wybranej opcji w wersji demo.
https://www.sas.com  Stworzony dla osób, które chcą zdobywać umiejętności analityczne, prowadzić kursy, tworzyć programy nauczania, wydawać certyfikaty, prowadzić badania lub nawiązywać kontakty z innymi użytkownikami. Dodatkowo studenci mogą liczyć na bezpłatne udostępnianie oprogramowania SAS, bezpłatne szkolenia itp.

Wnioski

Reasumując, należy zaznaczyć, że komunikacja w internecie w wielu obszarach nadal nie jest zbadana, co wynika głównie z jej wielkości i różnorodności. Jest ona warunkowana nowymi technologiami, które zmieniają się bardzo szybko i umożliwiają coraz lepszą komunikację oraz tworzenie treści. Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt e-edukacji, a mianowicie na jej anonimowość w czasie nauki na platformie elektronicznej. Platformy stworzone do tego rodzaju zajęć pozwalają osobom zarządzającym aplikacjami na tworzenie określonych obszarów do nauki i dopisywania osób, które mają w takich zajęciach uczestniczyć, np. za pomocą specjalnych kodów dostępu. Komunikacja podczas e-edukacji nie ma jednego określonego modelu, łączy w sobie różne formy i sposoby porozumiewania, które pozwalają na samodzielne samokształcenie uczniów lub np. określonej grupy studentów z udziałem nauczyciela akademickiego. 

W konsekwencji tego e-edukacja prowadzi do zmiany dotychczas znanej formy kształcenia i komunikowania się uczniów i studentów. Coraz szersze funkcjonowanie takiej formy nauki budzi szereg pytań i wątpliwości na temat kształcenia, głównie na temat opracowywania zasobów edukacyjnych, przygotowywania materiałów i dydaktyki. Warto podkreślić, że mimo zarzutów bezosobowości i trudnego kontaktu nauczycieli z osobami uczącymi, to prawidłowo przygotowany i poprowadzony kurs daje dużo możliwości i ułatwień w procesie dydaktycznym. E-edukacja poza kształceniem w określonym zakresie tematycznym pozwala na naukę porozumiewania się, kształcenia namysłu, precyzji czy biegłości, co powinno być jednym z kluczowych cech tej formy nauki we współczesnym świecie.

 

Autor: Ewelina Makos

Po więcej artykułów wejdź na: ewydanie.gazetakoncept.pl