E-historia, infobrokering polityczny, game studies – innowacyjne kierunki na polskich uczelniach

29.07.2018 2 minuty na przeczytanie artykułu

Trudno wyobrazić sobie współczesny świat bez nowoczesnych technologii. Nie inaczej jest w przypadku ofert dydaktycznych poszczególnych ośrodków akademickich. Z technologią coraz częściej są łączone kierunki pozornie z nią nie związane – dziennikarstwo, nauki polityczne, a nawet historia.

Polskie uczelnie pragnąc nadążyć za zmieniającym się otoczeniem decydują się na nowe podejście w naukach humanistycznych i społecznych. Mają nadzieję, że innowacyjność zachęci studentów do udziału w rekrutacji, a także docelowo umożliwi im lepsze odnalezienie się na współczesnym rynku pracy.

Jednym z najciekawszych nowo otwartych kierunków w przyszłym roku akademickim jest E-historia dostępna na Uniwersytecie Łódzkim. Czym ma się ona różnić od swojej tradycyjnej poprzedniczki? Przede wszystkim będzie uczyć wykorzystywania wiedzy historycznej przy użyciu środków masowego przekazu i technologii audiowizualnych również poprzez Internet. Zdobyte umiejętności okażą się przydatne np. przy opracowywaniu ekspozycji muzealnych czy organizacji kampanii społecznych propagujących nauczanie historii. Oczywiście oprócz tego, absolwent ma posiadać szeroką wiedzę historyczną jak podczas studiowania konwencjonalnego kierunku historycznego.

Studia są niestacjonarnie, pomysłodawcy zakładają jeden zjazd w miesiącu. Zajęcia będą odbywać się z wykorzystaniem platformy e-learningowej Uniwersytetu Łódzkiego. Ma to na celu umożliwienie nauki osobom pracującym lub mieszkającym z dala od uczelni. Jak podaje biuro prasowe szkoły – jest to „kierunek dla zabieganych”.

Władze Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW postanowiły z kolei zaproponować studiowanie w nieco „odświeżonej” formule. Stąd pomysł na infobrokering polityczny stanowiący specjalizację w ramach politologii na studiach II stopnia. Celem kursu jest przekazanie wiedzy dotyczącej współczesnych metod zdobywania wiedzy politycznej, przede wszystkim z uwzględnieniem zasobów internetowych, również tych niedostępnych dla przeciętnego użytkownika sieci. Studenci będą uczęszczać na takie zajęcia jak „podstawy informatyki śledczej”, „zaawansowane techniki eksploracji Internetu” czy „metody i techniki profesjonalnego raportowania”.

Coraz więcej pomysłów

Wiele innych polskich uczelni również wprowadza kierunki zmierzające do interdyscyplinarnego zdobywania wiedzy ze styku nauk humanistycznych i ścisłych. Tak jest np. z kierunkiem game studies zapoczątkowanym przez Uniwersytet Opolski. Łączy on wiedzę o sztuce z informatyką co ma pozwalać absolwentom na późniejszą pracę w sektorze gier komputerowych.

Innym przykładem może być powstała na Uniwersytecie Warszawskim architektura przestrzeni informacyjnych przygotowująca studentów do zarządzania zasobami informacyjnymi z wykorzystaniem istniejącego w dzisiejszych czasach, zaawansowanego wachlarza możliwości.

Czy kiedyś takie kierunki zastąpią konwencjonalne studia? Choć zmiany wciąż trwają, należy przypuszczać, że tak się nie stanie. Trudno wyobrazić sobie, że z uniwersytetu znikną tradycyjne nauki polityczne, socjologia czy historia. Mogą one oczywiście zmienić swą formę przekazu bądź nieco zmodyfikować treści nauczania, jednak nie powinny zostać wyparte z powodu swej rzekomej „nie innowacyjności”. Byłoby to bowiem z niewątpliwą szkodą dla studentów i całej wspólnoty akademickiej. Technologia w tych dziedzinach powinna stanowić cenne uzupełnienie i przydatne narzędzie, jednak przesadny nacisk na tę sferę kosztem innych może negatywnie odbić się na prawdziwym nauczaniu, które spełnia przecież także funkcje wychowawcze i ma za zadanie rozwijać horyzonty młodych ludzi szerzej niż tylko umiejętności technologiczne.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2018-2019