E-biznes – czy jest już obowiązkiem? Co to jest ICT?

22.04.2020 2 minuty na przeczytanie artykułu

Edukacja i biznes to miejsca, gdzie litery „ICT” pojawiają się coraz częściej. Szczególnie w ostatnim czasie, kiedy epidemia koronawirusa wymusiła na ośrodkach edukacyjnych i przedsiębiorstwach szybkie przystosowanie się do nowych warunków funkcjonowania. Ale czym właściwie jest ICT? To przede wszystkim skrót od „Information Communications Technology”. Jednak oprócz wyjaśnienia akronimu nie ma powszechnie przyjętej definicji ICT. Dlaczego?

Koncepcje, metody i aplikacje związane z technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi nieustannie ewoluują. Dobrym sposobem myślenia o ICT jest rozważenie wszystkich zastosowań technologii cyfrowej, które pomagają osobom, firmom i organizacjom w wykorzystaniu informacji. ICT obejmuje każdy produkt, który będzie przechowywać, odzyskiwać, przetwarzać, przesyłać lub otrzymywać informacje drogą elektroniczną w formie cyfrowej. Na przykład komputery osobiste, telewizja cyfrowa, poczta e-mail, roboty. Dlatego ICT zajmuje się przechowywaniem, wyszukiwaniem, manipulowaniem, przesyłaniem lub odbieraniem danych cyfrowych. Co ważne, dotyczy to również sposobu, w jaki te różne zastosowania mogą ze sobą współpracować. W biznesie ICT często dzieli się na dwa szerokie rodzaje produktów: tradycyjne technologie komputerowe (rzeczy, które zazwyczaj można wykonać na komputerze osobistym lub przy użyciu komputerów w domu lub w pracy) i technologie komunikacji cyfrowej (które umożliwiają ludziom i organizacjom komunikację i dzielenie się informacjami cyfrowo).

Warto przeanalizować te dwie kategorie, aby przedstawić rodzaje produktów i usług objętych technologiami ICT. Tradycyjne technologie komputerowe obejmują m.in. standardowe aplikacje biurowe, szczególnie w zakresie przetwarzania tekstu, a także arkusze kalkulacyjne do analizy finansów, obliczeń, itp. czy też oprogramowanie baz danych do zarządzania danymi w wielu formach. Ponadto istnieją specjalistyczne programy m.in. do zarządzanie relacjami z klientami (CRM): umożliwiają lepsze zrozumienie swoich klientów poprzez zbieranie i analizowanie danych, takich jak preferencje dotyczące produktów, nawyki zakupowe itp. Systemy CRM często są również powiązane z aplikacjami obsługującymi na przykład centra obsługi telefonicznej i karty lojalnościowe

Drugą kategorią są cyfrowe technologie komunikacyjne. Przekazywanie danych drogą elektroniczną, zwykle na pewną odległość, często odbywa się za pośrednictwem sieci urządzeń wysyłających i odbierających, przewodów i łączy satelitarnych. Technologie związane z komunikacją bywają złożone. Dotyczą one przede wszystkim dwóch rodzajów sieci i sposobów łączenia się z Internetem. Sieci wewnętrzne: zwykle nazywane siecią lokalną (LAN); polega to na łączeniu wielu elementów sprzętowych w biurze lub budynku. Celem sieci LAN jest możliwość współużytkowania urządzeń takich jak drukarki lub skanery, aplikacje i dane. Ten typ sieci jest nieoceniony w środowisku biurowym, w którym współpracownicy muszą mieć dostęp do wspólnych danych lub programów. Sieci zewnętrzne: często musimy komunikować się z kimś spoza sieci wewnętrznej, w takim przypadku należy być częścią sieci rozległej (WAN). Internet jest największą siecią WAN – to rozległa sieć sieci.

Zarządzanie wszystkimi informacjami i pracą, którą wykonuje się w firmie, jest dziś łatwiejsze dzięki ewolucji, jaką przeszedł świat technologii komunikacyjnych. Narzędzia takie jak CRM lub ERP umożliwiają zarządzanie relacjami z klientami, interakcjami pracowników i komunikacją między różnymi działami firmy, mimo że znajdują się w różnych krajach lub kontynentach. Obecnie, bez tych narzędzi trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie gospodarki w okresie, gdy okoliczności związane z pandemią wymusiły na nas m.in. pracę zdalną i komunikację na odległość.

Autor: Łukasz Samborski

Po więcej artykułów wejdź na: gazetakoncept.pl