Dziembowski, Gałęski, Pachucki i Snyder – laureatami Nagrody FNP

30.10.2018 1 minuta na przeczytanie artykułu

Artykuł redakcyjny

Profesorowie Andrzej Dziembowski, Andrzej Gałęski, Krzysztof Pachucki i Timothy Snyder zostali tegorocznymi laureatami Nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP). To jedno z najpoważniejszych krajowych wyróżnień naukowych przyznano po raz 27.

Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej otrzymują co roku otrzymują wybitni uczeni za osiągnięcia, „które przesuwając granice poznania, otwierają nowe perspektywy badawcze, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju oraz zapewniają mu znaczące miejsce w nauce światowej”. Wyróżnienie przyznawane jest w czterech obszarach.

Prof. Andrzej Dziembowski z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie otrzymał Nagrodę FNP 2018 w obszarze nauk o życiu i o Ziemi za wyjaśnienie funkcji kluczowych enzymów degradujących RNA, których zaburzenia prowadzą do stanów patologicznych. Dokonane odkrycia doprowadziły m.in. do zaproponowania nowego podejścia terapeutycznego w leczeniu nowotworu szpiku kostnego (szpiczaka).

Prof. Andrzej Gałęski z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2018 w obszarze nauk chemicznych i o materiałach za opracowanie nowego mechanizmu deformacji plastycznej polimerów. Dzięki pracom profesora zaczęły powstawać super wytrzymałe tworzywa sztuczne. Od lat czekał na nie przemysł lotniczy i motoryzacyjny.

Prof. Krzysztof Pachucki z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2018 w obszarze nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich za precyzyjne kwantowo-elektrodynamiczne obliczenia spektroskopowych parametrów lekkich atomów i cząsteczek. Osiągnięcia te są podstawą dokładnego wyznaczania fundamentalnych stałych fizycznych.

Pierwszy obcokrajowiec

W tym roku po raz pierwszy laureatem nagrody został obcokrajowiec. Prof. Timothy Snyder z Yale University Snyder jest historykiem i specjalizuje się m.in. w problematyce polskiej. Otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2018 w obszarze nauk humanistycznych i społecznych za analizę mechanizmów polityczno-społecznych, które w XX wieku doprowadziły do konfliktów narodowościowych i ludobójstwa w Europie Środkowej. Badania prof. Snydera nadały nowy wymiar historii Europy Środkowej i Wschodniej w XX wieku.

Nagroda Fundacji jest nagrodą indywidualną, przyznawaną w drodze konkursu w czterech obszarach: nauk o życiu i o Ziemi, nauk chemicznych i o materiałach, nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich oraz nauk humanistycznych i społecznych. Kandydatów do tego wyróżnienia zgłaszać mogą wybitni przedstawiciele nauki zaproszeni imiennie przez Zarząd i Radę Fundacji. Rolę Kapituły konkursu pełni Rada Fundacji, która dokonuje wyboru laureatów na podstawie opinii niezależnych recenzentów i ekspertów – głównie z zagranicy – oceniających dorobek kandydatów.

Nagrody FNP są przyznawane od 1992 r. Grono laureatów, łącznie z tegorocznymi zdobywcami Nagrody, liczy już 99 osób. W ubiegłym roku wyróżnienie otrzymali profesorowie: Piotr Trzonkowski, Daniel Gryko, Andrzej Trauttman i Krzysztof Pomian.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 5 grudnia na Zamku Królewskim w Warszawie.

Źródło:  www.naukawpolsce.pap.pl