Jak działają i gdzie można zgłosić patenty?

12.02.2019 1 minuta na przeczytanie artykułu
Akademia Bezpieczeństwa Ekonomiczno-Prawnego

Patent to prawo własności intelektualnej polegające na możliwości wyłącznego korzystania z danego wynalazku. W przeciwieństwie jednak do zwykłego utworu, tego typu rozwiązania muszą zostać uprzednio zgłoszone o czym warto pamiętać pracując na rozmaitymi innowacjami.

Każdy z nas codziennie korzysta z opatentowanych wynalazków, często nawet o tym nie wiedząc. Co więcej, jedno urządzenie może mieć w sobie dużo więcej niż jedno z tego typu rozwiązań – opatentowane mogą zostać bowiem poszczególne mechanizmy czy podzespoły. Rodzi to zatem poważny problem natury technicznej – opatentowanie jednego, nawet głównego elementu danego urządzenia nie spowoduje od razu możliwości jego wytwarzania, jeśli przy tym zostanie naruszona inna własność intelektualna.

Zgłoszenia patentów należy dokonywać poprzez złożenie specjalnej dokumentacji do Urzędu Patentowego, który zapewnia ochronę prawną dotyczącą przedmiotów własności przemysłowej. Powinna zawierać m.in. opis wynalazku zawierający cechy charakterystyczne umożliwiające odróżnić go od innych czy stosowne rysunki objaśniające ich specyfikę.

Długość trwania ochrony patentowej w Polsce wynosi dwadzieścia lat dla wynalazków oraz dziesięć lat dla wzorów użytkowych. Wiąże się to jednak z uiszczeniem stosownych opłat. Wraz z upływem czasu ich wysokość wzrasta za każdy kolejny rok.

Należy pamiętać, że oprócz krajowych urzędów patentowych istnieją także regionalne porozumienia dotyczące tej materii. W ramach Unii Europejskiej działa Europejski Urząd Patentowy mający na celu zabezpieczenie własności przemysłowej na terenie wszystkich państw członkowskich. Aby obowiązywał on w Polsce warunkiem jest jednak dostarczenie przetłumaczonych odpowiednich dokumentów do polskiego Urzędu Patentowego nie później niż trzy miesiące od decyzji Europejskiej Organizacji Patentowej.

Ważną funkcję wspierającą firmy czy wynalazków w zakresie patentów jest rzecznik patentowy. To funkcja którą może sprawować prawnik bądź inżynier, który oprócz doradztwa może występować także jako pełnomocnik strony w trakcie postępowań sądowych czy przed Urzędem Patentowym.

Im większa liczba zgłoszonych patentów, tym wyższej ceniona jest gospodarka danego państwa. Nic zatem dziwnego, że ich liczba jest brana pod uwagę przy konstruowaniu rankingów innowacyjności czy zestawień ekonomicznych klasyfikujących państwa.

Współfinansowane ze środków Fundacji PZU

Program dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018