Jak działają inkubatory przedsiębiorczości?

14.01.2019 1 minuta na przeczytanie artykułu
Akademia Bezpieczeństwa Ekonomiczno-Prawnego

Inkubatory przedsiębiorczości mają za zadanie służyć młodym, ambitnym osobom chcącym stawiać swoje pierwsze kroki w biznesie. Oferują zaplecze i wsparcie w zakresie infrastrukturalnym oraz prawnym.

Z uwagi na fakt, iż inkubatory mają na celu przede wszystkim budowanie innowacyjnej gospodarki, bardzo często powstają one przy szkołach wyższych. Oprócz agencji państwowych mogą je tworzyć samorządy bądź organizacje pozarządowe. Wsparcie, które docelowo mają dostarczać raczkującemu jeszcze biznesowi jest bardzo szerokie.

Pomoc inkubatorów zazwyczaj podzielona jest na kilka podstawowych etapów. W pierwszej fazie, tzw. preinkubacji, wspierają w rozpoczęciu działalności. Polega to na użyczeniu osobowości prawnej inkubatora, pomocy w bardzo szybkim założeniu firmy, umożliwieniu uczestnictwa w szeregu warsztatów dotyczących danej branży czy szeroko pojętym doradztwie. Dużą zaletą takiego rozwiązania jest ograniczenie do minimum wszelkich formalności i kosztów związanych np. z płatnościami składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Inkubatory zapewniają także obsługę księgową i prawną.

Kolejnym istotnym i być może najważniejszym czynnikiem zachęcającym do udziału w inkubatorach jest możliwość korzystania z zaplecza intelektualno-organizacyjnego instytucji organizującej owo przedsięwzięcie. Podczas pracy w przedsiębiorstwie można wykorzystać laboratoria, pracownie czy sprzęt udostępniony w ramach kompleksu. W ofertach inkubatorów mieści się także tzw. coworking, czyli udostępnienie powierzchni biurowej. Dlatego też przed wyborem odpowiedniego inkubatora warto zwrócić uwagę na jego zaplecze.

Koszty uczestnictwa w inkubatorze mogą być stałe, ale często są uzależnione od osiągniętego przychodu bądź stadium rozwoju firmy. Ryzyko utraty środków jest zatem zdecydowanie mniejsze niż w przypadku konwencjonalnej działalności gospodarczej.

Krytycy inkubacji wskazują na fakt, iż bardzo niewiele firm przyzwyczajonych do ochronnej atmosfery jest w stanie potem odnaleźć się w trudnej rzeczywistości rynkowej rywalizacji. Choć w istocie argument ten nie jest bezpodstawny, należy zauważyć, że umiejętności wyniesione z takiego doświadczenia są nie do przecenienia. Co więcej, zachęcenie młodych ludzi do aktywności gospodarczej w przyszłości może zaprocentować nie tylko poprzez rozwój polskiego sektora prywatnego, lecz także wzrost mobilności zawodowej i elastyczności pracowników.

Współfinansowane ze środków Fundacji PZU

Program dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018